Možnosti odpoklica županov ne bo

Novela zakona o lokalni samoupravi ki bi omogočila odpoklic županov v drugo ni dosegla zadostne podpore. Da bi zakon obveljal, bi zanj morala glasovati večina vseh poslancev.

Novela, katero je državni zbor že enkrat potrdil, v drugo ni dobila zadostne podpore. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. A ker je državni svet nanjo izglasoval veto, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev. Za zakon so glasovali v SMC in ZL, med tem ko so bili poslanci ostalih strank večinoma nenaklonjeni načinu uveljavitve istituta odpoklica župana. V prvo je za zakon glasovalo 45 poslancev, poslanci Desusa pa so se po številnih pozivih premislili.

Že sicer pa sta noveli nasprotovali obe združenji županov – Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. V obeh so namreč bili mnenja, da bi takšen institut prinašal konec lokalne samouprave in da bi se lahko tudi zlorabljal. V kolikor bi novela zakona bila sprejeta, je Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj že napovedal njegovo ustavno presojo.

In kaj bi predvideval takšen zakon?

Novela zakona o lokalni samoupravi je predvidevala, da lahko občani odpokličejo župana enkrat med mandatom, in to v obdobju po preteku 12 mesecev od dneva nastopa mandata in najkasneje 12 mesecev pred potekom mandata, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji glede števila volivcev v občini, ki podprejo pobudo, zahtevajo glasovanje o odpoklicu in se udeležijo glasovanja.

Število podpisov podpore zahtevi za odpoklic župana je po noveli odvisno od števila prebivalcev v občini tako, da odstotek volivcev, ki naj zahtevo podprejo, pada od 30 odstotkov v občini z do 5000 prebivalci do deset odstotkov volivcev v občini z več kot 100.000 prebivalci.

Odločitev volivcev za odpoklic župana je sprejeta, če se glasovanja udeleži več kot 90 odstotkov števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, in če za odpoklic glasuje večina volivcev, ki so glasovali.