Monitoring cvetnega prahu v Lendavi v polnem teku

Začela se je glavna sezona pojavljanja cvetnega prahu leske in jelše, obremenitev zraka pa je že v minulih dneh bila srednje visoka do visoka. V zraku je bilo moč zaznati še posamezna zrna cvetnega prahu topola, jesena, javorja in cipres. Vse te in še več podatkov je zbrala nova merilna postaja cvetnega prahu v Lendavi, ki obratuje od januarja 2017.

V mesecu januarju 2017 se je začel monitoring cvetnega prahu na merilni postaji Lendava, po sporazumu Občine Lendava in NZLOH. pridobljeni podatki bodo pristojnim omogočili vpogled na stanje o alergenih v zraku na širšem območju Prekmurja. Monitoring bo potekal celotno leto, aktualna poročila pa bodo objavljena enkrat tedensko. Že sicer pa se je okrog 20. februarja začela glavna sezona pojavljanja cvetnega prahu leske in jelše. Obremenitev zraka je bila srednje visoka do visoka, v zraku pa je bilo mič zaznati še posamezna zrna cvetnega prahu topola, jesena, javorja in cipres.

Podatki, pridobljeni iz lendavske merilne postaje omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku v radiju več kot 30 kilometrov, v napi državi pa imamo le štiri takšne merilne postaje. Vrednost posamezne je sicer okrog štiri tisoč evrov. Merilna postaja je postavljena v središču mesta na strehi bivše Mercatorjeve trgovine na TLP. Prve predstavitve meritev so se sicer odvile v mali sejni sobi mestne hiše, kjer so poleg župana in podžupana bili prisotni še direktorica nacionalnega laboratorija Zora Levačič, Teodora Petraš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Murska Sobota, mag. Anton Lopert z Ambulante za pljučne bolezni in alergijo v Murski Soboti in direktorica Zdravstvenega doma Lendava, Olga Požgai Horvat.

Rezultate je prisotnim predstavila Andreja Kofol Seliger, z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. In kakšna je napoved do 7. marca? Leska in jelša sta v polnem cvetenju, v obdobjih brez padavin in močnega vetra pa bo obremenitev visoka. Visoke dnevne obremenitve bodo negativno vplivale na zdravje preobčutljivih posameznikov.

analiza[1]