Monika Bači Kleiderman ostaja za krmilom Turističnega društva Dolina

Občni zbor, katerega je včerajšnji popoldan vodil podpredsednik društva Rihard Lebar je izglasoval, da bo Monika Bači Kleiderman omenjeno društvo vodila tudi prihodnja štiri leta. Za svoje minulo delo je tako dobila soglasno podporo, Rihard Lebar pa ostaja podpredsednik.
V Parku ob vodnjaku v Dolini se je včerajšnji popoldan odvil občni zbor Turističnega društva v Dolini, ki velja za eno izmed aktivnejših tukaj. Po odprtju skupščine in nagovoru predsednice je sledila izvolitev delovnega predsedstva skupščine ter ugotovitev sklepčnosti. Od 38 članov se jih je skupščine udeležilo 21, kar v praksi pomeni, da je občni zbor bil sklepčen. Po potrditvi dnevnega reda je sledila predstavitev poročil.

Člani omenjenega društva so se lansko leto udeležili sejma Alpe Adria, organizirali pustovanje v Dolini, Velikonočno okraševanje središča vasi, organizirali otvoritveni piknik v parku ob vodnjaku ter sprejeli pohodnike iz Lovászija in ob tem predstavili zgodbo o “železnih vratih” ob meji, omenjeni park uredili in oddajali v najem, organizirali izlet v italijansko Dolino, se s kolesi odpravili na ogled muzeja Istranov in Primorcev v Pince-Marofu, sodelovali pri vaškem dnevu v Dolini, pri tekmovanju v kuhanju ribje čorbe in Bogračfestu, se odpravili na izlet ob svetovnem dnevu turizma ter srečanje z Dolino v Puconcih, izvedli 9. Martinov pohod od kleti do kleti, izvedli praznično okraševanje, šli na predbožični izlet v Ljubljano ter opravili blagoslov vina in strokovno predavanje o vinarstvu.

Društvo vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva s katerim zagotovi podatke za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Društvo opravlja nepridobitno dejavnost, priložnostno tudi pridobitno. Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa odprtega pri NLB, d.d. ter blagajne. Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019 je bilo na poslovnem 2.293 EUR. Osnovnih sredstev društvo nima. Prihodki društva v letu 2019 znašajo skupaj 9.705 EUR. Odhodki društva v letu 2019 znašajo skupaj 8.097 EUR.

Prihodki od pridobitne dejavnosti so v letu 2019 znašali 5.453 EUR, kar predstavlja 56% vseh prihodkov. Sodilo stroškov za razmejitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo je delež pridobitnih prihodkov v celotnih prihodkih. Obračunsko leto 2019 je društvo sklenilo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.608 EUR. Davek od dobička znaša 172 eur. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanim davkom od dobička v višini 1.436 povečuje društveni sklad.

V nadaljevanju je sledila sprememba statuta. Ker v društvu pogrešajo mladino, so v skladu s statutom aktivirali mladinski odbor, saj želijo v društvo privabiti več mladih. Ker je letošnji občni zbor bil volilne narave, so najprej razrešili vse organe društva in za tem imenovali nove. Monika Bači Kleiderman ostaja za krmilom društva, podpredsednik ostaja tudi Rihard Lebar. Tajnica društva je po novem Edit Gönc, Franc Gyurkač in Brigita Gal sta člana izvršnega odbora, Gordan Gerebic predsednik nadzornega odbora, katerega člana sta Ladislav Gyurkač in Drago Varga. Predsednica mladinskega odbora je postala Zoja Kopinja, članici pa Viktorija Kebel in Gloria Gjuran.