Mobilni operater A1 bo zvišal mesečno naročnino prav vseh mobilnih paketov

“Od junija lani vam omogočamo brezskrbno uporabo mobilnih storitev v EU/EEA. Zaradi rasti stroškov mobilnega gostovanja v teh državah, bomo 3.4.2018 zvišali mesečno naročnino mobilnih paketov za 1 EUR,” obvešča svoje naročnike mobilni operater A1.
“V preteklem letu so stopila v veljavo nova pravila gostovanja v omrežjih EU/EEA (koncept »gostovanja kot v domačem omrežju – Roam Like at Home«). V tem času se je količina prenosa podatkov med gostovanjem pri uporabnikih A1 povečala za kar šestkrat,” so v sporočilu za javnost zapisali pri našem drugem največjem operaterju, A1.

Kot še pišejo pri A1, pričakujejo, da se bo trend naraščanja prenosa podatkov v državah EU/EEA med uporabniki A1 nadaljeval tudi v prihodnje, “saj mobilni paketi A1 omogočajo brezskrbno uporabo mobilnih storitev v tujini ne glede na to, katerega operaterja uporabniki v tujini izberete.” Zaradi rasti stroškov mobilnega gostovanja v državah EU/EEA kot posledice mnogo bolj pogoste uporabe mobilnih storitev v tujini “bomo 3. aprila 2018 spremenili naročnino na mobilne pakete A1:”

– Mesečno naročnino mobilnih paketov, navedenih v spodnji tabeli, bomo zvišali za 1 EUR z DDV.
– Paketu A1 ORTO Tripster+ zvišujemo količino vključenega prenosa podatkov v Sloveniji z 8 GB na 20 GB, zato ceno mesečne naročnine zvišujemo za 2 EUR z DDV.
– Spreminjamo tudi ceno dodatnega zakupa prenosa podatkov 1 GB s 3 EUR z DDV na 4,99 EUR z DDV.

Se s podražitvami ne strinjate? Od naročniške pogodbe lahko odstopite, tudi če je ta še veljavna

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 3. 4. 2018 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni telefon in ga še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

– obdržite mobilni telefon in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
– vrnete mobilni telefon v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni telefon uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.