MO Murska Sobota ne popušča: Bo slednja v torek pričela z ustanovitvijo novega lekarniškega zavoda?

Spor med MO Murska Sobota in javnim zavodom Pomurske lekarne je že vsem dobro znan. Na soboški občini trdijo, da Pomurske lekarne že vrsto let ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju, zdravila pa nabavljajo z neposrednimi pogodbami z določenimi dobavitelji. V torek se izteka 60-dnevni rok, ki so ga postavili na murskosoboški Občini, kateri direktorju zavoda Zajcu nalaga, da naj odstopi.
Pomurske lekarne so že dobri dve leti kamen spotike. MO Murska Sobota Ivana Zajca kot direktorja oz. vršilca direktorja Pomurskih lekarn še vedno zavrača, saj mu očitajo nabavo zdravil mimo javnega naročanja. “Predpise je potrebno spoštovati. Ti so jasni, Pomurske lekarne pa so dolžne izvajati javna naročila,” je bil kratek in jedrnat Srečko Đurov, direktor občinske uprave MO Murska Sobota. A Zajc se brani: “Vsi lekarniški javni zavodi v državi s(m)o za izvajanje skupnih naročil pooblastili Lekarniško zbornico Slovenije, ki to tudi izvaja.”

Aleksander Jevšek je na izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota pred slabima dvema mesecema napovedal začetek postopkov za ustanovitev novega javnega zavoda, če v Pomurskih lekarnah v roku 60 dni ne bodo zamenjali svojega vodstva. Ta se v torek izteka, a možnosti, da bi Zajc dejansko odstopil, so skorajda nične. Soboška občina Pomurskim lekarnam očita, da pod vodstvom Zajca ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju in da so v obdobju od leta 2003 od 2019 desetim največjim dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev plačale dobrih 365 milijonov evrov. Po Jevškovem ultimatu je sicer Zajcu v bran stopil predsednik Lekarniške zbornice Miran Golub, ki je poteze murskosoboške občine označil kot linč direktorja.

Računsko sodišče ter Ministrstvo za zdravje ter javno upravo so že v preteklosti dejali, da je potrebno javno naročanje v lekarnah urediti sistemsko. “Pomurske lekarne potrebujejo novega direktorja, ki bo poskrbel za zakonito in učinkovito poslovanje,” vztraja Đurov. MO Murska Sobota je že v minulih letih dejala, da je zaradi spora pripravljena ustanoviti nove Pomurske lekarne, kar pa bo razprtije najverjetneje še poglobilo ter na tukajšnji trg vneslo le zmedo. Mnogi so med drugim tudi mnenja, da je čas, da si Zajc in župan MO Murska Sobota Jevšek, končno le sežeta v roke.

“Upoštevajoč, da Ivan Zajc ni odstopil in da ni bil zamenjan, bo župan z iztekom 60-dnevnega roka naročil mestni upravi, da prične postopke za izstop MOMS iz ustanoviteljstva Pomurskih lekarn, za razdelitev premoženja Pomurskih lekarn in ustanovitev novega javnega zavoda, ki bo na območju mestne občine namesto Pomurskih lekarn opravljal lekarniško dejavnost,” načrte po 25. juniju razkrivajo na murskosoboški Občini.