MO Murska Sobota načrtuje rekordno črpanje evropskih in državnih sredstev

Mestna občina Murska Sobota (MOMS) je pred sprejemom Proračuna za leto 2018. Gre za proračun presežkov, saj MOMS načrtuje rekordno črpanje evropskih in državnih sredstev, zaradi česar je proračun najvišji doslej.
Najvišji delež odhodkov predstavljajo investicije, s čimer mesto uresničuje ambicijo, da Murska Sobota postane privlačno in konkurenčno mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe ljudi. A kljub vsem investicijam, ostaja na prvem mestu skrb za ljudi. V namen transparentnega in vključujočega načrtovanja javnosti v pripravo proračuna MOMS za leto 2018, so v Murski Soboti pripravili predstavitev predloga proračuna.

V letu 2018 bo Murska Sobota pospešeno črpala evropska in državna razvojna sredstva, zaradi česar je načrtovan proračun najvišji doslej. Evropski in državni viri tako predstavljajo kar 29 % prihodkov, kar predstavlja več kot 7 milijonov evrov. Zadolževanje se ohranja na dosedanji ravni (ca. 67 % možne zadolžitve, lastno zadolževanje ni planirano). Občinski proračun na prihodkovni strani (skupaj s prenešenim presežkom iz leta 2017) obsega 27.920.516 €, prav toliko pa se načrtuje tudi odhodkov, s čimer bo mesto proračunsko leto 2018 zaključilo z izravnanim proračunom.

Med prihodki proračuna v letu 2018 je tudi predviden presežek v višini 2,5 milijona evrov, ki je nastal z dobrim gospodarjenjem v letošnjem letu. Visok presežek je posledica ustvarjenih kupnin za zemljišča v Severni obrtni industrijski coni, davka od loterijskih dobitkov, sredstev pomurskega zakona in že najetega dolgoročnega kredita za izvedbo evropskih projektov.

Največ bo šlo za investicije

Največji delež odhodkov predstavljajo investicije. S temi naložbami občina uresničuje ambicijo, da Murska Sobota postane privlačno in konkurenčno mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe ljudi. Največji delež investicijskih sredstev se namenja revitalizaciji Soboškega jezera in ureditvi paviljona ob njem, prenovi mestnega središča, ureditvi cest in kolesarskih stez ter športni infrastrukturi (stadion Fazanerija in sanacija letnega kopališča).