Množično vrednotenje nepremičnin po novem modelu: Javna razgrnitev bo potekala od 1.10. do 30.10. v mestni hiši

Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs) množičnega vrednotenja nepremičnin po novem sistemu ni izvedla letos poleti, kot je bilo sprva predvideno, ampak bo ga spomladi prihodnje leto. Poskusno vrednotenje po novem sistemu že poteka, v prostorih Občine Lendava pa bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 potekala javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Gurs že izvaja poskusno vrednotenje nepremičnin po novem sistemu. Lastniki bodo lahko prek spleta preverili, kakšna je vrednost njihove nepremičnine z dne 1. januarja 2019, in oddali pripombo na modele, ki bodo uporabljeni za njihovo občino. Občine bodo pripombe lastnikov zbrale, se do njih opredelile in jih posredovale Gursu v obdelavo. Gurs jih bo pregledal in prilagodil modele ter predlagal vladi, da modele sprejme do marca 2020, so povedali v Gursu.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. S tem sistemom želi država za vsako zemljišče in vsako stavbo določiti posplošeno vrednost, ki se bo kar najbolj približala dejanski tržni vrednosti. Hkratno ocenjevanje omogočajo modeli vrednotenja, ki so zasnovani na podatkih dejansko realiziranih cen in zato lahko ustrezno simulirajo obnašanje trga nepremičnin.

“Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Lendava potekala javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Javna predstavitev modelov vrednotenja za območje Občine Lendava bo potekala 16.10.2019 v sejni dvorani Mestne Občine Murska Sobota od 10. do 13. ure,” sporočajo iz lendavske Občine. Vsi zainteresirani lahko sicer od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene.

Sistem množičnega vrednotenja je bil prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani in s katerim so želeli pred novim ciklom splošnega vrednotenja nepremičnin odpraviti pomanjkljivosti v prejšnjem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče. Novi zakon med drugim določneje opredeljuje sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja. Javnosti omogoča sodelovanje v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, poleg tega bodo lahko lastniki ugovarjali posplošeni vrednosti nepremičnine z dokazovanjem posebnih okoliščin.