Mladinski svet Lendava projektni partner pri projektu “Delat grem!”

V zgodnjih popoldanskih urah se je včeraj v lendavski Mansardi, odvijala novinarska konferenca ob predstavitvi projekta Delat grem!, katerega projektni partner je Mladinski svet Lendava, nosilec projekta pa Mladinski kulturni center Maribor. Vrednost projekta je 200 tisoč evrov, cilj pa zaposliti vsaj 20 brezposelnih mladih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kultnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera bodo udeleženci krepili različna znanja in kompetence ter tako povečali možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja bodo tako s področja osebne rasti in asertivnosti, kot tudi zelo praktična usposabljanja, vezana na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanj s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.

Večina usposabljanj se bo izvajala v Mariboru, del aktivnosti pa tudi v Lendavi v prostorih Mladinskega sveta Lendava, ki je partner projekta Delat grem!. Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanj, Banka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja.

Knjižnica znanj: Sklop bo udeležencem ponudil seznanitev z mednarodno metodo Žive knjižnice, ki bo tokrat uporabljena v namene zaposlovanje, udeleženci pa bodo imeli priložnost spoznati delo pri različni delodajalcih, ki bodo sodelovali pri sami Živi knjižnici.

Banka Povezovanj: Sklop bo udeležencem ponudil kvalitetna usposabljanja s področja projektnega dela, možnost razvoja lastnih idej ter priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih.

Razvijanje mladih sanj: Sklop bo ponudil tedenska usposabljanja, ki bodo mladim ponudila konkretna, praktična znanja o tem kakšne kompetence in orodja potrebujejo za vstop na trg dela ter kreativne in kulturne industrije, ki bodo mladim ponudile različna usposabljanja iz področji kreativnih in kulturnih industrij.

Prva delavnica pri projektu je potekala že včeraj, takoj po končani predstavitvi projekta, udeležili pa so se je dijaki iz DSŠ Lendava. Na vseh usposabljanjih (usposabljanja bodo trajala približno pol leta) bodo udeleženci na praktičen način pri sebi iskali odgovore prav na ta vprašanja s pomočjo Osebnega modela razvoja, ki ga je razvila Sonja Čandek, ena od izvajalk usposabljanja. Na dogodku se bodo prisotni v sproščenem vzdušju najprej spoznali, prav tako pa bodo imeli možnost izvedeti več o celotnem projektu Delat grem!, možnostih vključitve in sodelovanju v prihodnje.