Mladi talenti zagovarjali predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov

Z izvedbo programa Akivacija mladih talentov v Pomurju so pričeli v juliju 2016, ko so podjetja Terme 3000, Pomurske mlekarne, d.d., Roto ECO, d.o.o., Varis TOP, d.o.o., Paradajz, d.o.o., Zdravilišče Radenci, Terme Lendava, Panvita, d.d., Kmetija Gomboc in podjetje IN IN, d.o.o. podali konkretne izzive s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Pri pripravi predlogov rešitev so uporabili v podjetniškem svetu priznano metodologijo podjetniškega koncipiranja – metodo CANVAS s pomočjo katere so dijake pripravljali na izdelavo in testiranje prototipov predlaganih rešitev.

68 dijakov je ob pomoči 10 mentorjev iz šol pripravilo 14 konkretnih predlogov rešitev za 12 podjetniških izzivov. Dijaki Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, Biotehniške šole Rakičan so svoja izhodišča in predloge rešitev podali v obliki projektne naloge, dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa v obliki video uprizoritve. Vsi pa so predlagane rešitve v petek predstavili še ustno in jih suvereno zagovarjali pred komentatorji in podjetji katerih izzive so reševali.

“V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta “Aktivacija mladih talentov v Pomurju” zadovoljni – med ekipami dijakov, mentorji in nami je vladalo sodelovanje. Tudi podjetja/kmetija so dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko s katero se srečujejo pri svojem delu. Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so del ekipe podjetja/kmetije in si s tem pridobili priložnost za nadaljnje sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili en mali korak v smeri povezave trikotnika znanost, izobraževanje in gospodarstvo v želji, da ga v prihodnjem letu ponovimo.”