Mladi slovenski zdravniki največ odličnih ocen namenili soboški bolnišnici in tamkajšnjim mentorjem

Slovenski zdravniki specializanti so v anonimni anketi Sveta za izobraževanje Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) ocenili svoje mentorje in ustanove, pri tem pa Oddelek za perioperativno medicino, odsek za travmatologijo Kirurškega oddelka in Otroški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota prepoznali kot odlične. Prva dva sta dobila najvišjo možno povprečno oceno 5, tretji pa oceno 4,9.
Ob treh oddelkih so med desetimi najbolje ocenjenimi v slovenskih bolnišnicah na sekundarni in terciarni ravni tudi trije mentorji iz soboške bolnišnice, Goran Larnsak, Slavko Kramberger in Martina Omar. Vsi so dobili najboljšo možno povprečno oceno 5, z isto oceno pa se jim na primarni ravni pridružuje zdravnica iz zdravstvenega doma Lendava Julijana Hebar Kepe.

Z Oddelka za perioperativno medicino sta dobila priznanje Omarova in Larnsak. Slednji je ob tem povedal, da tako kot lahko mladi na oddelku dobijo izkušnje, tako tam zaposleni dobijo od njih nova znanja. Larnsak odnosa med specializantom in mentorjem ne razume kot odnosa med učencem in učiteljem, ampak kot enakopraven odnos dveh – starejšega in mlajšega kolega, ki si izmenjujeta ideje, znanje, izkušnje in občutke.

Tudi vodja otroškega oddelka Zdravko Roškar dobro delo z mladimi kolegi ocenjuje kot pomembno, pri tem pa jim omogočijo, da delajo samostojno, a jim ob tem stojijo ob strani. Posebej pa opozarja, da je pri tem zelo pomemben tudi odnos do dela in sodelavcev, pa seveda tudi do otrok in staršev. Direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota Bojan Korošec o priznanju pravi, da dokazuje pravilno usmeritev, ko so se v bolnišnici trudili ustvariti ustrezne delovne razmere, saj je prav zato v zadnjih letih prišlo k njim več mladih zdravnikov in strokovnjakov iz drugih bolnišnic.

Strokovni direktor Daniel Grabar v priznanju prepoznava smiselnost orientacije v delo z mladimi in zagotavljanje lastnega kadra za prihodnost. “Ocene so odraz osebnih značilnosti posameznikov, ki nadgrajujejo timsko delo in zavzetost pri prenašanju znanja ter izkušenj. Priznanje je obenem obveza za nadaljevanje zavzetega poučevanja in dela z mladimi zdravniki,” je povedal Grabar.

Na ZZS so pojasnili, da so se za anketo odločili iz prepričanja, da je zdravnikovo najpomembnejše poslanstvo resda zdraviti bolnika, vendar je takoj za tem oziroma skoraj sočasno zdravnikova dolžnost svoje znanje prenašati mlajšim kolegom. Anketa je bila anonimna, ker lahko le tako služi svojemu namenu – tudi možnosti, da ob ugotovljenih odklonih ukrepajo in sprožijo odpoklic neustreznih mentorjev ali odvzem akreditacije določeni ustanovi, še dodajajo na ZZS.

Za zdaj so objavljeni prvi podatki ocene. Ta je namreč pripravljena šele, ko dobi objekt ocenjevanja najmanj deset ocen. Omenjene enote oziroma zdravniki so jih dobili od 25 do 54.