Minulo poletje je bilo zelo vroče in sončno

Letošnje meteorološko poletje je zaznamovalo več vročinskih valov s kratkimi osvežitvami. Le redko je temperatura padla izrazito pod dolgoletno povprečje. Vsi trije poletni meseci so bili v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja; še najmanj je odstopal julij.
Končuje se avgust in z njim meteorološko poletje, ki je v zmernih širinah severne poloble določeno kot obdobje od 1. junija do 31. avgusta. Meteorološko poletje predstavlja praviloma najtoplejši in najbolj sončen del leta. Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, to je sredi 19. stoletja, je bilo znatno toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo do četrto najtoplejše.

Zlasti zaradi globalnega segrevanja se poletna povprečna temperatura zraka v Sloveniji zadnja desetletja opazno zvišuje; v zadnjih 40 letih znaša dvig okoli 2,5 °C. Zaradi teh dolgoročnih sprememb so vsa zadnja poletja, z izjemo leta 2014, toplejša od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010. Celo za zadnja leta sveže poletje 2014 temperaturno presega večino poletij pred letom 1990. 

Visoka povprečna temperatura zraka v letošnjem poletju se odraža tudi v nadpovprečnem trajanju vročine. Število vročih dni – ko temperatura zraka preseže 30 °C – je bilo letos po večini nižin med 18 in 48 ali vsaj dvakrat toliko kot znaša dolgoletno povprečje. Tudi po tej statistiki poletje 2003 (oziroma 2013 v Ratečah) ostaja rekordno; marsikje po nižinah je bilo takrat več kot 50 vročih dni. 

Nekaj dni sredi letošnjega poletja je bilo izjemno vročih, ponekod smo izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev. Na uradnih merilnih postajah je bilo najbolj vroče v Podnanosu, kjer se je 3. avgusta temperatura povzpela do 40,6 °C, v bližino slovenskega rekorda 40,8 °C, izmerjenega 8. avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki.