Minulih deset let: Na območju Občine Lendava “manjka” 540 prebivalcev

Predvčerajšnjim je Statistični urad RS objavil podatke o številu prebivalcev za vse kraje po Sloveniji, na dan 1.1.2021. Iz obsežnega gradiva smo primerjali območje Občine Lendava v desetih letih, torej stanje na dan 1.1.2011 in 1.1.2021. Ugotoviti je, da je v desetih letih “zmanjkalo” 540 prebivalcev.
1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji 6.036 naselij, od tega jih je bilo 53 brez prebivalcev. Največ naselij brez prebivalcev je bilo v občini Kočevje (16). 1. januarja 2021 je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran s skoraj 5.500 prebivalci na kvadratni kilometer. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali več kot 111 milijonov prebivalcev. Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, je bilo naselje Trnovec v občini Kočevje, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,05 prebivalca (ali eden na 21 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi bilo v njej manj kot 950 prebivalcev.

Občina Lendava se je v desetih letih zmanjšala za 1,9 km2, zmanjšala pa se je tudi gostota naseljenosti (iz 89,7 prebivalca na km2 na 86,7 prebivalca na km2). Zakaj točno se je zmanjšala površina občine ni povsem jasno, a najverjetneje zaradi arbitražne razsodbe. Leta 2011 je občina imela 11.026 prebivalcev, na dan 1.1.2021 pa 10.486. Leta 2011 je bilo moških 5.316 in žensk 5.710, na dan 1.1.2021 pa je moških 5.222 in žensk 5.264. Prebivalci v občini smo se v desetih letih postarali. Če smo jih leta 2011 šteli 44,8, jih letos štejemo 47,7. Indeks staranja se je torej povečal in sicer tako pri moških kakor tudi pri ženskah. Največji delež prebivalcev je starih med 15 in 64 let.