Ministrstvo za kulturo odobrilo sofinancerska sredstva za obnovo lendavskega gradu

Občina Lendava je bila uspešna pri pridobivanju sofinancerskih sredstev na spomeniško-varstvenem projektnem razpisu Ministrstva za kulturo, ki bo za projekt obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu v letu 2022 prispevalo 200 tisoč evrov.
Lokacija lendavskega gradu z okolico se je v preteklosti obnavljala predvsem parcialno, brez večjih posegov v samo zgradbo, še manj v okolico in obzidje, večina sanacijskih projektov pa ni bilo dokončanih.

Načrtovana obnova obsega sanacijo jugovzhodnega stolpa in izgradnjo razgledne ploščadi z zidovi nad kletjo tega stolpa, obnovo grajskega obzidja na vzhodni in južni strani s sanacijo in dozidavo obzidja, sanacijo dostopnih poti do gradu, meteorne kanalizacije in izvedbo drenaže ter zamenjavo in ureditev odvodnjavanja meteornih voda s strehe.

Za projekt obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu je že izdelana projektna dokumentacija, zdaj ko so potrjena sofinancerska sredstva pa bo Občina lahko pristopila k potrebni obnovi in izvedbi investicije.