Minister Zvonko Černač na obisku v Lendavi

Minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač se je z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs v Lendavi srečal z vodstvom lendavske Občine. Pogovorili so se o aktualnih temah na področju izvajanja evropske kohezijske politike.
Minister je v pogovorih z županom in sodelavci poudaril, da je vlada za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu s prvim proti kriznim paketom zagotovila 6-7 odstotkov BDP. Od tega je okrog 280 milijonov evrov razpoložljivih evropskih sredstev obdobja 2014-2020, ki bodo usmerjeni v ukrepe za ohranitev delovnih mest, podporo zdravstvu in gospodarstvu.

Župan Janez Magyar je ministra seznanil z načrtovanimi investicijami Občine Lendava in tistimi, ki so se ob sprostitvi ukrepov že začele izvajati. Tudi v preteklih tednih je občinska uprava skupaj z javnimi zavodi pripravljala projekte, da se čim bolje pripravi na prihodnjo finančno perspektivo in kandidiranje za evropska sredstva. V skladu z zmožnostmi in pristojnostmi Občine pa veliko pozornost v tem času posveča podpori gospodarstvu in zajezitvi naraščanja brezposelnosti. Poleg aktualnih tem, so se na delovnem srečanju v mestni hiši pogovarjali tudi o potrebnih regijskih in lokalnih infrastrukturnih projektih, predvsem na področju prometne infrastrukture, investicijah na področju sociale, športa in izkoriščanja geotermalne energije. Župan je izpostavil tudi problematiko protitočne zaščite in zapletenih postopkov pri črpanju evropskih sredstev, katerih se zavedajo tudi na ministrstvu, zato se zavzemajo za njihovo poenostavitev, so sporočili iz lendavske Občine.

Minister je prepričan, da bo trenutna situacija zaradi COVID-19 vplivala tudi na spremembe pri naslavljanju prioritet v prihajajočem programskem obdobju 2021-2027. “Prioritete so se zaradi nastale situacije spremenile. Kar je bilo še včeraj prioriteta, danes ni več. In kar je prioriteta danes, jutri morda ne bo več,” je poudaril. Kot je dodal, bo za okrevanje po trenutni krizi treba razvojni cikel države načrtovati z vsemi možnimi razpoložljivimi viri in se ne zanašati samo na evropska kohezijska sredstva. Diverzifikacija različnih virov je zato tudi za razvoj regij in občin ključna.

Minister je poudaril, da se Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot tudi celotna vlada, ozkih grl zavedajo. V okviru sprememb zakonodaje, ki je začela veljati 1. maja letos, so bile sprejete nekatere spremembe na okoljskem področju, ki bodo omogočile hitrejšo izvedbo že potrjenih projektov, ki niso okoljsko sporni in imajo vsa potrebna dovoljenja. V okviru tretjega svežnja zakonodajnih sprememb, ki se pospešeno pripravlja, pa sledijo ostale spremembe, ki v tem trenutku preprečujejo operativno izvedbo operacij oz. projektov.

S ciljem čim boljše priprave na novo programsko obdobje evropske kohezijske politike 2021-2027 bosta minister Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs z obiski občin nadaljevala do konca junija. Vzporedno bodo na ministrstvu potekale aktivnosti z vsemi ostalimi partnerji in deležniki.

FOTO: Tomaž Galič