Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je srečal s predstavnikoma madžarske in italijanske narodne skupnosti

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je minuli torek na pogovor sprejel predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru, Feliceja Žižo in Ferenca Horvátha.
Poslanca sta ministra seznanila s splošnim položajem italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Prisotni so se strinjali, da obe narodni skupnosti uživata visoko stopnjo zaščite ter da so pripadniki manjšin na obeh straneh meje pomemben element tesnega sodelovanja in sožitja Slovenije s sosednjima državama. Predstavnika narodnih skupnosti sta pri tem izrazila pripravljenost vključitve v dejavnosti, ki bi dodatno pripomogle pri krepitvi čezmejnega in meddržavnega sodelovanja Slovenije s sosednjo Italijo in Madžarsko.

Minister dr. Cerar je v pogovoru opozoril, da se v zadnjem obdobju v Evropi širijo primeri nestrpnosti, ki bi lahko ogrozili evropske demokratične vrednote in visoko raven sožitja. Ob tem je izpostavil, da je potrebno tovrstne pojave nestrpnosti, odločno kritično nasloviti že v zgodnji fazi, s čimer sta se strinjala tudi današnja sogovornika. Skrb za izgradnjo skupne evropske prihodnosti na temelju doseženih evropskih vrednot bo tudi v prihodnje ena izmed prioritet pri sodelovanju Slovenije z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo.