Minister za kulturo gostil mlade iz Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera

Minister za kulturo Anton Peršak je sprejel pet dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki sodelujejo v projektu “Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta”.

Minister je z dijaki spregovoril o zanimivih, s kulturo povezanih temah ter odgovoril na njihova vprašanja glede kulturne zavesti Slovencev, položaja slovenske kulture doma in v svetu in ali se lahko zgodi, da slovenska kultura izgine. Zanimalo jih je tudi, kakšna je trenutna kulturna zavest mladih in na kakšne načine pri nas spodbujamo kulturno udejstvovanje mladih.

Projekt »Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta« sofinancira Evropski parlament prek razpisa za medije. V projektu bo ustvarjenih pet dokumentarnih filmov, v katerih sodelujejo mladi iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. V slovenskem delu projekta sodelujejo dijaki petih pomurskih srednjih šol, ki bodo v sodelovanju z regionalno televizijo TV As iz Murske Sobote posneli dokumentarne filme na pet različnih tem, s katerimi se ukvarja tudi Evropski parlament: kmetijstvo, pravosodje, svoboda in varnost, manjšine in vloga parlamenta pri poročilih o napredku držav kandidatk za članstvo v EU, kultura in izobraževanje ter program čezmejnega sodelovanja. Dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sodelujejo pri dokumentarnem filmu »Kultura in izobraževanje«, v okviru katerega je bil predviden tudi intervju z ministrom za kulturo.

Na ljutomersko gimnazijo romali tudi dve zlati Cankarjevi priznanji

cankarjeva

Velik uspeh so dosegle dijakinje na tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. V letu 2016 je minilo 400 let od smrti velikega angleškega dramatika W. Shakespeara in zato so tekmovalci poglobljeno brali Partljičeva, Shakespearova, Strniševa in Jančarjeva dramska besedila. Na šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je prijavilo 46 dijakov iz obeh programov. Na regijsko tekmovanje se jih je uvrstilo 18. Bronasta priznanja je osvojilo 19 dijakov in dijakinj, srebrna pa 5 dijakinj. Na državno tekmovanje so se uvrstile Ana Žižek, Meta Štuhec, Eva Cimerman in Sara Heric. Meta Štuhec in Sara Heric sta osvojili zlato Cankarjevo priznanje, saj sta dokazali veliko znanja in literarne ustvarjalnosti.