Minister Vrtovec: “Projekt železnice Beltinci – Lendava – Rédics je zastavljen, začenjamo z umestitvijo v prostor.”

Železniška povezava Beltinci – Lendava – Rédics je že dolgoletna ideja pa tudi želja. Omenjeni projekt bi v pokrajini ob Muri bil vsekakor naslednji največji po gradnji pomurskega kraka avtoceste, pogovori o omenjeni železniški povezavi pa so precej pogosti, predvsem na srečanju med slovenskimi in madžarskimi državniki pa tudi lokalnimi predstavniki.
Predvideno je, da se bo v letu 2022 začela izdelava strokovnih podlag in da bo pripravljena pobuda za državni prostorski načrt za omenjeno železniško povezavo. Že lansko poletje je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec na srečanju s pomurskimi župani poudaril pomen zalednega logističnega terminala Luke Koper v beltinski občini, katerega gradnja bi potekala hkrati z gradnjo omenjene železniške proge. Lendava ima zdaj železniško povezavo le do Čakovca in je slepi tir slovenskega železniškega sistema. Z omenjeno progo bi tako dobili tudi tir do Čakovca. Že od nekdaj je sedem kilometrov dolga železniška povezava med Rédicsem in Lendavo (nekoč je ta že obstajala), tudi v velikem interesu Madžarske.

“Ta projekt je eksplicitno napisan in s tem tudi dogovor med Vlado republike Slovenije in madžarsko manjšino. Rečem lahko, da bo ta projekt zaživel, pa ne samo zato, ker je pač potreben, ampak, ker bi s tem lahko razvijali logistiko iz Beltincev. Iz ekonomskega vidika in vseh razvojnih potencialov je ta povezava Beltinci – Lendava in Lendava – Rédics potrebna. Vsi, ki so v preteklosti govorili, da ta povezava ni potrebna, smo v zadnjem letu oz. letu in pol spremenili tok dogodkov in ekonomska upravičenost te povezave obstaja. Ne vem, zakaj bi bili tako čudni napram sosednjim državam in rekli da ta (ekonomska upravičenost) ne obstaja? Ta projekt bo izpeljan. Zagotovo,” je v torek v Lendavi dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Tudi občinski svet Občine Lendava se je na svoji četrti redni seji zavzel za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Beltinci – Lendava – Rédics in sprejel sklep, da se Vlado RS pozove, da izgradnjo nove železniške povezave obravnava kot projekt državnega pomena. V širšem smislu obdelave gre v primeru proge Beltinci – Lendava – Rédics pravzaprav za dve progi, ki sta sicer obe že okrog 20 let predvideni v dolgoročnih razvojnih planih Republike Slovenije, vendar gre za nekoliko različna statusa obeh prog. V vseh dokumentih ločimo dve progi, in sicer: progo Beltinci – Lendava in progo Lendava – Rédics. Po veljavnih razvojnih programih sta to regionalni progi, ki ne bosta imeli istega tehnično-tehnološkega statusa kot ga ima proga na Hodoš, glede prometnega statusa pa bo, ko bosta in če bosta izgrajeni, svoje pokazal čas in transportni trg ter širši regionalni razvoj.