Mestna občina Murska Sobota za leto 2018 sprejela najvišji proračun doslej

Mestni svetniki so na četrtkovi 27. redni seji sprejeli proračun Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2018, s katerim MOMS načrtuje rekordno črpanje evropskih in državnih sredstev, zaradi česar je proračun v višini 28.133.663 EUR najvišji doslej. Največji delež odhodkov (kar 44 %) predstavljajo investicije, s katerimi Murska Sobota nadaljuje svojo preobrazbo v privlačno in konkurenčno mesto, zgrajeno okoli potreb ljudi.
Sprejeti proračun omogoča nadaljevanje intenzivnega investicijskega cikla, ki ga Mestna občina Murska Sobota poganja s strateškimi razvojnimi projekti, kot so projekt Vrata v Pomurje s celostno revitalizacijo Soboškega jezera, obnova mestnega središča, ureditev cest in kolesarskih stez ter športne infrastrukture (stadion Fazanerija in sanacija letnega kopališča). Za te in druge investicije je MOMS že oz. še bo kandidirala, za evropska in državna razvojna sredstva. Ta obsegajo kar 7 milijonov evrov oziroma 29% vseh prihodkov.

Ob visoki investicijski naravnanosti pa sprejeti proračun zagotavlja tudi sredstva za programe športa, kulture, predšolskega varstva, izobraževanja in socialnega varstva. Med drugim za letni program športa, darilo ob rojstvu in sofinanciranje šolskih potrebščin za prvošolčke, štipendije za nadarjene študente, financiranje predšolske vzgoje, mestni avtobus, sredstva bodo namenjena tudi sofinanciranju javnih del in vrsti socialnovarstvenih programov. Poleg tega bo MOMS subvencionirala ceno oskrbe s pitno vodo ter omrežnino za odvajanje padavinske vode.

Glede na predlog v prvi obravnavi je mestna uprava MOMS pripravila dopolnjen predlog proračuna, ki je v veliki meri zajel predloge, ki so jih mestne svetnice in svetniki podali v postopku obravnave. Dodatno so med drugim v proračun vključeni stroški za izdelavo kipov zaslužnih Pomurcev, ki bodo postavljeni ob obeležitvi 100. obletnice združitve Prekmurcev z matičnim narodom (le-ti so bili z vloženim amandmajem svetnika Andreja Mešiča povišani) ter dodatna sredstva za vzdrževanja kanalizacije, toplovoda in pokopališča, povečana sredstva za sofinanciranje javnih del, vložek v obnovo vaškega doma v Veščici in podpora projektu Murska Sobota 4 Future, ki ga bo za spremembe v upravljanju, delovanju, razvoju in percepciji mesta izvajal Pomurski tehnološki park. Nekoliko se zaradi realizacije kupnin iz naslova zemljišč v letošnjem letu in zaradi višjega presežka v tržnih dejavnostih Javnega podjetja Komunala povečujejo tudi prihodki.

Župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, je ob tem povedal: “Vesel sem, da smo s konstruktivnim sodelovanjem z mestnimi svetnicami in svetniki, s krajevnimi skupnostmi, z mestnimi institucijami in civilno družbo ustvarili visoko stopnjo zaupanja v naše načrte in razvojne projekte. Mesto lahko s sprejetim proračunom nadaljuje razvojni ciklus, katerega cilj je Murska Sobota kot mesto visoke kakovosti življenja za vse naše ljudi, a tudi mesto, ki je gospodarsko in razvojno konkurenčno, privlačno za obiskovalce in nove naložbe.”