Mestna občina Murska Sobota: “Svet javnega zavoda je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn”

V javnem zavodu Pomurske Lekarne je, kot kaže, zadnje čase precej pestro. Največ prahu dviguje vršilec dolžnosti direktorja Ivan Zajc, ki mu murskosoboška občina očita, da je bil imenovan nezakonito. “Čeprav ga je sodišče izbrisalo iz sodnega registra, ta še vedno brez pooblastila in protizakonito deluje kot direktor,” so zapisali.
“Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je 14. februarja s sprejetimi sklepi ignoriral odločitev Višjega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost imenovanja Ivana Zajca za v.d. direktorja javnega zavoda. Čeprav ga je sodišče izbrisalo iz sodnega registra, ta še vedno brez pooblastila in protizakonito deluje kot direktor. Kljub dejstvu, da je sodišče ugotovilo, da imenovanje vodstva brez soglasja ustanovitelja ni zakonito, se je svet javnega zavoda odločil za nadaljevanje nezakonitega stanja v Pomurskih lekarnah z legitimacijo nezakonitega vodstva in nezakonitega poslovanja te izjemno pomembne regionalne institucije. To je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn. Očitno so pri presoji nad javnim interesom, zakonitostjo in dobrim upravljanjem prevladali posamični interesi. Mestna občina Murska Sobota zato napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem odgovornim, prav tako pa tudi kazenske ovadbe,” so v sporočilu za javnost zapisali na murskosoboški Občini.

Alternativni sklep MO Murska Sobota je imenovanje Polonce Fiala Novak

Mestna občina Murska Sobota je na seji predlagala alternativne sklepe, da bi z imenovanjem predsednice sveta Polonce Fiala Novak javni zavod dobil začasno zakonito zastopnico, s tem pa normalno posloval v pravnem prometu. “Ravnanje sveta zavoda neodgovorno ogroža pravno varnost pri poslovanju s Pomurskimi lekarnami, saj so vsi pravni posli, ki jih Pomurske lekarne sklepajo od 4. januarja 2018, vprašljivi, saj jih ni sklenila oseba, ki bi imela za to veljavno pooblastilo.”

Mestna občina Murska Sobota opozarja, da je svet javnega zavoda na omenjeni torkovi seji prevzel odgovornost za vso škodo, ki utegne zaradi tega nastati Pomurskim lekarnam, kot ustanoviteljica pa napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem, ki s svojimi odločitvami omogočajo nadaljevanje protipravnega položaja v Pomurskih lekarnah. “Tudi pri upravljanju javnih zavodov in z njimi povezanih odločitev se mora uveljaviti odgovornost, ker gre za javno premoženje, last vseh ljudi v regiji,” so zapisali.

“Pomurske lekarne še vedno nabavljajo zdravila z namerno kršitvijo pravil o javnem naročanju”

Mestna občina Murska Sobota si že od izvedene revizije poslovanja javnega zavoda Pomurske lekarne v letu 2016 prizadeva, “da ta izjemno pomembna regionalna institucija začne poslovati v skladu z zakonom in prične z nabavo zdravil po pravilih in postopkih javnega naročanja. To namreč Pomurskim lekarnam, s tem pa vsem njenim uporabnikom v Pomurju, jamči najboljšo ceno za zdravila v transparentnem, konkurenčnem in gospodarnem postopku,” so zapisali na murskosoboški Občini.

Po njihovem mnenju namreč kljub vsem opozorilom Pomurske lekarne še vedno nabavljajo zdravila z namerno kršitvijo pravil o javnem naročanju. Od 4. januarja 2018, ko je sodišče iz sodnega registra izbrisalo zakonitega zastopnika, so te mimo javnega razpisa in brez zakonitega vodstva nabavile že za več kot 3.117.228,81 evrov zdravil.

“Ne gre za bitko za vpliv”

Mestna občina Murska Sobota pri tem zavrača namigovanja, da gre za bitko za vpliv in kadrovanje v
Pomurskih lekarnah. “Gre za to, da v okviru pristojnosti in z uporabo legitimnih pravnih mehanizmov vzpostavimo zakonito vodenje in zakonito poslovanje Pomurskih lekarn. Absurdno je, da se v letu 2018 sredi Murske Sobote kregamo o tem, ali se naj zakoni spoštujejo ali ne,” zaključujejo na murskosoboški Občini.

Se obeta spor med MO Murska Sobota in Občino Beltinci?

Občina Beltinci je namreč sprožila postopek za odvzem pooblastila MO Murska Sobota, za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Predstavnik murskosoboške občine Srečko Đurov je komentiral, da to razumejo kot začetek razpada Pomurskih lekarn in s tem enotne regionalne lekarniške službe. “Očitno Občina Beltinci ne deli naše zavezanosti za zakonito, transparentno in gospodarno poslovanje Pomurskih lekarn. Z obžalovanjem ugotavljamo, da se ne moremo zediniti o osnovnem načelu, da je potrebno spoštovati predpise.

Mestna občina Murska Sobota bo v vsakem primeru po pravni poti zasledovala svoj cilj, da na svojem območju zagotovi zakonito, učinkovito, kakovostno in dostopno preskrbo z zdravili za vse svoje občane. Če se izkaže, da je edina možna pot za to organizacija samostojne lekarniške mreže, bomo pravočasno sprejeli ustrezne ukrepe. Medtem pa bomo z vsemi zakonitimi in pravnimi sredstvi poizkušali doseči, da javnemu interesu in ljudem vrnemo Pomurske lekarne, ugrabljene v prepletu posamičnih interesov in korupcije.

Kljub vsemu si bo Mestna občina Murska Sobota še naprej prizadevala za pomursko enotnost, toda ta je mogoča le, če imamo tudi skupne vrednote. Med njimi morajo biti tudi zakonitost, gospodarnost in transparentnost. Vsa ravnanja MOMS v Pomurskih lekarnah so bila usmerjena v to, da se zavaruje javni interes, s tem pa interes vseh ljudi v Pomurju. Razumno je pričakovati, da je to enotna zahteva in zaveza vseh občin v Pomurju.”