Merilna postaja v Lendavi: Alergiki, sprehode po ali ob travnikih za nekaj časa odložite

Sezona cvetnega prahu v zraku je v polnem zamahu. To potrjujejo tudi tedenske meritve merilne postaje v centru mesta. Alergiki, že nekaj časa vas dražijo predvsem trave, obremenitve so visoke, visoke obremenitve s travami pa se bodo še nadaljevale. Brez antihistaminikov žal ne bo šlo.
V preteklem tednu je bil spekter cvetnega prahu zelo raznolik zaradi prehoda front, občasno smo zabeležili povišane obremenitve s cvetnim prahom hrasta in bukve, opazili smo tudi večje količine različnih trdnih delcev. Sezona trav se je nadaljevala s srednje visoko do visoko obremenitvijo, obremenitev s trpotcem in kislico je bila nizka. Obremenitev z jesenom je bila nizka do srednje visoka, obremenitev z bezgom in gabrom je bila nizka. V zraku so bile še večje količine nealergenega cvetnega prahu iglavcev (bor in smreka), prisotna so bila tudi zrna divjega kostanja, španskega bezga, vrbe, cipresovk, robinije, kaline (ligustra) in trte.

Kaj sledi?

V suhih dneh bodo razmere ugodne za sproščanje in širjenje cvetnega prahu, prevladoval bo cvetni prah trav, obremenitve bodo visoke. Cvetita tudi nizko alergena trpotec in kislica. V zraku bo cvetni prah malega jesena in nealergenega bora, sezona gabra, hrasta in bukve se izteka. Prisoten bo cvetni prah divjega kostanja, bezga, cipresovk in kaline. Zaznali smo nizko obremenitev z žužkocvetno robinijo, na počutje nekaterih posameznikov lahko kot nespecifični dražilec vpliva njen močan vonj.

Dobro je vedeti …

– Zrna cvetnega prahu trav lahko ob prvih kapljah dežja počijo, sprostijo se alergeni, ki so pritrjeni na manjše delce, z dihanjem lahko prodrejo v pljuča
– V bližini travnikov so lahko obremenitve s cvetnim prahom trav visoke že zelo zgodaj zjutraj, v naseljih obremenitev naraste zgodaj dopoldne
– Za žive meje na vrtovih pogosto uporabljamo kalino (liguster), grm je soroden oljki in lahko nastopijo navzkrižne reakcije
– V družino trav uvrščamo tudi žita, najbolj alergena vrsta je rž, ki že cveti
– Topoli in vrbe plodijo, veter raznaša drobna puhasta semena, ki ne povzročajo alergije
– S toplejšim in suhim vremenom se bo povečala obremenitev zraka s sporami gliv
– Padavine nižajo obremenitev zraka s cvetnim prahom in upočasnjujejo razvoj sezone cvetnega prahu trav

Podatki, pridobljeni iz lendavske merilne postaje omogočajo vpogled na stanje o alergenih v zraku v radiju več kot 30 kilometrov.