Mejni prehod Petišovci: Vlada se strinja z navedbami, da so slovenski cestni prevozniki postavljeni v neenakopraven položaj

Na sosednjem Hrvaškem je 7.3.2019 v veljavo na nekaterih cestah stopila prepoved prometa tovornih vozil nad 7,5 ton, česar pa so se najbolj razveselili v Murskem Središću, Čakovcu ter v vaseh med omenjenima mestoma. Takšna prepoved tukajšnjih avtoprevoznikov ne jezi le zaradi dodatnih stroškov in eno uro daljše vožnje, temveč tudi zaradi diskriminatornega dejstva, da hrvaški policisti na meji slovenske voznike tovornjakov kaznujejo, rojakov pač ne. S tem se je včeraj seznanila tudi vlada Republike Slovenije.
Državni svet Republike Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Predlagano je bilo, naj pristojnim ministrstvom naroči, da od hrvaških pristojnih organov zahtevajo spoštovanje cestno-prometnih predpisov za vse udeležence v prometu ali pa recipročno prepovejo vstop hrvaškim tovornim vozilom nad 7,5 t (hrvaškim avtoprevoznikom) v Republiko Slovenijo, oziroma, da se Slovenija in Hrvaška dogovorita, ter na obeh straneh meje omogočita prost promet tovornih vozil nad 7,5 t, ki nosijo registrsko oznako z območja Murske Sobote, Čakovca in Varaždina.

Predlagatelj pobude navaja, da naj bi hrvaški obmejni organi na območju med Murskim Središčem in Novim Marofom prepovedovali vstop v Republiko Hrvaško slovenskim tovornim vozilom nad 7,5 t, medtem ko naj bi hrvaškim tovornim vozilom dovoljevali omenjen vstop. Zaradi prepovedi se morajo slovenska tovorna vozila preusmerjati na druge mejne prehode s Hrvaško. To jih postavlja v neenakopraven položaj s hrvaškimi prevozniki, saj morajo opraviti daljšo pot prevoza. To povzroča škodo slovenskemu gospodarstvu zaradi dodatnih stroškov transporta blaga in obenem povečuje obremenjenost slovenskih cest in okolja na tem območju.

Vlada: “Gre za enostranski ukrep”

Vlada je pobudo preučila in se strinja z navedbami, da so v primeru dejstva, da hrvaški nadzorni organi, kljub prepovedi, dovoljujejo promet za hrvaška vozila, slovenski cestni prevozniki postavljeni v neenakopraven položaj. Vlada ugotavlja, da gre pri odločitvi hrvaških oblasti o omejitvi prometa težkih tovornih vozil na mejnem prehodu Petišovci-Mursko Središče za enostranski ukrep, glede katerega je Ministrstvo za infrastrukturo podalo informacijo, da ni podalo svojega soglasja. Vlada se zaveda, da bo ukrep povzročil preusmeritev prometnih tokov na sosednje mejne prehode, zato na Ministrstvu za infrastrukturo iščejo rešitve, ki bodo sprejemljive tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za slovenski avtoprevozniški sektor.

Vlada meni, da je možno problematiko urejati najprej v okviru medsebojnega dialoga med državama, recipročni ukrepi pa pridejo na vrsto, ko so izčrpane ostale možnosti. Ministrstvo za infrastrukturo ježe posredovalo pobudo pristojnemu ministrstvu Republike Hrvaške za sestanek mešane komisije za cestne prevoze, kjer bo med drugim obravnavan tudi ukrep Republike Hrvaške glede zadevne zapore prometa ter izvajanje tega ukrepa. V tem kontekstu se bo Ministrstvo za infrastrukturo zavzelo za nediskriminatorno spoštovanje cestno-prometnih predpisov za vse udeležence v prometu. Z navedeno problematiko je seznanjeno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.