Med leti 2021 in 2024 bo Slovenija vlagala v Porabje

Na začetku januarja je Zveza Slovencev na Madžarskem pripravila in poslala predlog gospodarskega programa na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na Ministrstvo za gospodarstvo v Ljubljano. Program so obravnavali in v kratkem naj bi bil tudi potrjen. Gre za Program za spodbujanje gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti v Porabju, ki se bo, tako je vsaj moč prebrati, izvajal med letoma 2021 in 2024.
Program za vzpodbujanje gospodarske osnove v Porabju je štiriletni program, vsako leto naj bi Porabje dobilo 700 tisoč evrov, v štirih letih torej 2,8 milijona evrov. To seveda ni toliko, kot madžarska država vlaga v dvojezična območja v Prekmurju, a vseeno, roko na srce, prav tako ni malo. Za program
je odgovorna Zveza Slovencev na madžarskem, pri administraciji bo sodelovala razvojna agencija Slovenska krajina, pri odločitvah- čemu in komu nameniti to podporo, pa slovenske organizacije. V programu bo moč podpreti podjetnike (majhne in večje), kmete, ki imajo dopolnilno dejavnost, programski del pa bo namenjen projektom, pomembnim za celotno porabsko skupnost.

Podoben program madžarske vlade v Porabju sicer že poteka, v zvezi s slednjim pa je slovensko-madžarska medvladna mešana komisija za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski predlagala, da še v letošnjem letu pristopi k izvajanju Programa za razvoj Porabja. Za letošnje programe je sicer že na razpolago približno 240 milijonov forintov (653 tisoč evrov), pogodbe pa naj bi se podpisale do 15. decembra. Od tega denarja bodo 160 milijonov (535,5 tisoč evrov) prejele lokalne samouprave, 40 milijonov forintov (108 tisoč evrov) pa bo preko razpisov namenjenih kmetom in samostojnim podjetnikom.