Med 13 prostovoljnih gasilskih društev razdelili 20 tisočakov

19. februarja 2018 je Občina Lendava na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v letošnjem letu. Od 14 prostovoljnih gasilskih društev se jih je na razpis prijavilo 13, med katere je bilo razdeljenih skupno dvajset tisoč evrov sredstev.
19. februarja 2018 je Občina Lendava na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v letošnjem letu. Na javni razpis so se lahko prijavila gasilska društva pod okriljem Gasilske zveze Lendava. Teh je 14, na razpis pa se jih je prijavilo 13. Edino prostovoljno gasilsko društvo, ki se na razpis ni prijavilo, je bilo prostovoljno gasilsko društvo iz Gaberja. Prostovoljna gasilska društva so tako iz občinske malhe skupno prejela dvajset tisoč evrov sredstev.

Predmet javnega poziva je bilo sofinanciranje delovanja prostovoljnih gasilskih društev. Iz javnega poziva
se sofinancirajo letne aktivnosti, ki pomenijo promocijo gasilstva in prostovoljstva v javnosti, promocijo
gasilstva med mladimi, zagotavljanje podmladka in delovanja društev ter sodelovanje na javnih
prireditvah in dogodkih.

Prejemniki sredstev:

1. PGD ČENTIBA, 1.521,74 evrov
2. PGD DOLINA, 2.065,22 evrov
3. PGD DOLGA VAS, 1.521,74 evrov
4. PGD MOSTJE-BANUTA, 760,87 evrov
5. PGD GENTEROVCI, 1.086,96 evrov
6. PGD RADMOŽANCI, 1.739,13 evrov
7. PGD HOTIZA, 1.847,83 evrov
8. PGD KAPCA, 1.413,04 evrov
9. PGD KOT, 760,87 evrov
10. PGD GORNJI LAKOŠ, 1.304,35 evrov
11. PGD DOLNJI LAKOŠ, 1.847,83 evrov
12. PGD LENDAVA, 2.173,91 evrov
13. PGD PETIŠOVCI, 1.956,52 evrov

Občine Lendava je sicer v letošnjem letu poleg sofinanciranja delovanja prostovoljnih gasilskih društev za
zagotavljanje požarne varnosti, ki jo izvaja Gasilska zveza Lendava v sodelovanju s prostovoljnimi
gasilskimi društvi, zagotovila 70.840,00 evrov in nekaj več kot 30.000,00 evrov za gasilsko opremo (iz
požarnega sklada). Poleg tega Občina plačujejo zdravstvene preglede in izobražavanja za gasilce ter
zagotavlja dodatna sredstva za večje investicije in opremo (obnove gasilskih domov, nakup gasilskih
vozil, črpalk, itd.).