Martjanci: Tudi v Pomurju bo potekala Šola za župane

Pobuda Šola za župane ob jesenskih lokalnih volitvah spodbuja kandidate za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju za večjo osredotočenost na programsko delo za prihodnje županske mandate. Pobudo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij iz vse Slovenije. Kandidatke in kandidati za župane ter predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih in drugih organizacij bodo za en dan postali sošolci v Šoli za župane.
Stičišča nevladnih organizacij so pobudo Šola za župane pripravila z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in civilne družbe v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018. V Šoli za župane se bodo drug od drugega učili iz slovenskih primerov dobre prakse. Veliko uspešnih, dolgoročnih projektov in programov občine ter nevladne organizacije že vrsto let organizirajo v posameznih krajih, zato je Šola za župane tudi odlična priložnost, da si lokalne skupnosti med seboj izmenjajo izkušnje. Šola za župane se bo odvijala v Martjancih.

V regionalnih stičiščih nevladnih organizacij si želijo predvsem doseči večje sodelovanje med kandidati in lokalnimi skupnostmi. Šola za župane je platforma, na kateri lahko prebivalci prispevajo k oblikovanju kakovostnega bivanja v skupnosti, kandidati za župane pa pokažejo svoje videnje razvoja. S šolo za župane bodo spodbujali volivce, da izberejo kandidate, ki imajo v programih najboljšo kombinacijo za skupnost, okolje in gospodarstvo.

V Šoli za župane bodo na urniku različne teme, ki so skupne mnogim skupnostim (npr. turizem, podjetništvo, kultura) in se dotikajo vseh generacij – od otrok do starostnikov. Vse pa povezuje želja po večjem sodelovanju prebivalcev pri razvoju občin. Na urniku Šole za župane v pomurski regiji bodo: turizem in kultura, mladi, sociala, prostovoljstvo. Vsebine se bodo še dopolnjevale glede na predloge, ki jih stičišče zbira v lokalni skupnosti.

Med nevladnimi organizacijami, ki se bodo pridružile v Šoli za župane, in njihovimi primeri dobrih praks so humanitarne organizacije, organizacije za pomoč otrokom, kulturna društva, turistična društva, mladinske organizacije ter druge nevladne organizacije.

Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta na lokalnih volitvah 2018. “Želimo si, da bi vsaka kandidatka oz. kandidat v sodelovanju prepoznal koristi za svoj cilj – pomagati izboljšati življenje ljudi v svoji občini,” so zapisali. Več na http://www.sola-za-zupane.si/