Martin Raj še naslednjih pet let zastopnik pacientovih pravic za območje Pomurja

Vlada je na včerajšnji redni seji imenovala Martina Raja za zastopnika pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota, za obdobje petih let.

Ministrstvo za zdravje je Martina Raja izbralo na podlagi prijave na javni poziv, ki je bil na spletni strani Ministrstva za zdravje objavljen od 15. 9. 2016 do 17. 10. 2016. Za zastopnika pacientovih pravic na območju Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota, je predlaganega kandidata v roku za oddajo prijav predlagal Občinski svet Občine Lendava, ki je skladno z drugim odstavkom 89. člena zakona lahko predlagatelj kandidata za zastopnika pacientovih pravic in še enajst drugih predlagateljev.

Raj že drugi mandat zastopnik pacientovih pravic za območje Pomurja

Martin Raj je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Ima večletne delovne izkušnje na področju prava, ki jih je pridobil na delovnem mestu kriminalističnega inšpektorja, nato še na delovnem mestu inšpektorja za posebne zadeve v Uradu direktorja Policijske uprave Murska Sobota, kasneje na delovnem mestu vodje pravne službe v Zavarovalnici Triglav, d.d., Območna enota Murska Sobota in kot direktor gospodarske družbe Dekra ekspert d.o.o. Strokovno znanje in izkušnje s področja varstva pacientovih pravic pa je pridobil kot zastopnik pacientovih pravic za območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota, v obdobju od decembra 2011 do novembra 2016.

Na zastopnika pacientovih pravic se lahko kadarkoli obrnete po pomoč, svetovanje oz. zastopstvo pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Najdete ga v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota.