Mario Berden že prevzel vajeti zavoda ProFutura

Krovna organizacija pomurskih Madžarov je na svoji minuli redni seji na Glavni ulici 124 Maria Berdena iz Dobrovnika soglasno potrdila za naslednika Otta Močneka, sedaj že bivšega direktorja Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, ProFutura, ustanovljenega leta 2016.
Kot smo že poročali v začetku maja, je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost v tedniku madžarske narodnosti Népújság aprila objavila razpis za delovno mesto direktorja, v omenjenem zavodu. Seveda je postalo jasno, da so direktorju Ottu Močneku, sicer nasledniku Jožefa Horvátha šteti dnevi, pa čeprav je ta nastopil mandat, ki traja pet let. Kot je Močnek dejal za naš spletni portal, je ta sklenil podjemno pogodbo o poslovodenju, sklenitev katere statut zavoda dovoljuje in sicer do 31.5.2020. torej za zgolj leto dni.

Na omenjeni razpis je prispela zgolj ena prošnja, torej zgolj prošnja Maria Berdena, ki je v zavodu do sedaj že bil zaposlen in sicer, zaposlen je bil na delovnem mestu pravnika, kar sicer slednji po izobrazbi tudi je. Kandidat je torej izpolnjeval pogoje, prejel delovni načrt ter razvojno vizijo in pričel z vodenjem zavoda. Ta je dejal, da je pomembno sodelovanje -tako z lokalnimi kakor tudi z državnimi institucijami ter z interesenti za razpise. Pri tem gre omeniti, da je Zsuzsanna Bači, podpredsednica Sveta PMSNS na isti seji postala direktorica podjetja Minta d.o.o., registriranega na istem naslovu.

Foto: Kara Nađ Solarič