Manj prihodkov v proračun ob liberalizaciji trga goriv

Če bi se država povsem umaknila iz oblikovanja cen naftnih derivatov bi, kot pišejo na finančnem ministrstvu, v državnem proračunu zazevala od 40 do 60 milijonov evrov velika luknja. Seveda pa bi na nasprotni strani, trgovci bistveno povišali prihodke.

Ministrstvo za finance je pripravilo oceno vpliva deregulacije cen naftnih derivatov na javnofinančne prihodke, v kateri ocenjuje da bi, na podlagi analize Urada za makroekonomske analize in razvoj ter na podlagi lastnih izračunov, deregulacija cen naftnih derivatov v Sloveniji vplivala na spremembo prodajnih cen naftnih derivatov ter količine prodanih naftnih derivatov, kar bi posledično zmanjšalo javnofinančne prihodke.

Če bi se trg goriva liberaliziral popolnoma, bi bil, kot pišejo pri ministrstvu za finance, proračun prikrajšan za od 40 do 60 milijonov evrov. Ob tem bi se zvišale marže distributerjev, kar bi vplivalo na cene in količine prodanih naftnih derivatov. Trgovci bi tako “pokasirali” med 41 in 83 milijonov evrov.

“Manjšanje javnofinančnih prihodkov bo povečanje marž distributerjev, kar bo vplivalo na cene in količine prodanih naftnih derivatov. Deregulacija cen naftnih derivatov bo onemogočala vladi izvajanje davčne politike, ki stabilizira količino prodanih naftnih derivatov v Sloveniji in blaži šoke gibanja cen nafte. Opravljena analiza kaže, da bo 1 % zvišanje cen naftnih derivatov znižalo količine prodanih naftnih derivatov za 0,3 % pri bencinu in od 1,3 do 1,5 % pri dizelskem gorivu.”

Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki se izteče v torek, je vlada danes podaljšala za dva meseca.