Mag. Anton Balažek odstopil kot član občinskega sveta Občine Lendava

Mag. Anton Balažek, sicer nekdanji župan Občine Lendava, je odstopil s položaja občinskega svetnika Občine Lendava. Zastopal je listo DeSUS, ki bo sedaj na njegovo mesto primorana poslati novega kandidata.
Na včerajšnji osmi redni seji občinskega sveta je župan Občine Lendava, Janez Magyar, prisotne občinske svetnike obvestil, da je nekdanji župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek, odstopil z mesta občinskega svetnika. Župan Magyar razlogov za njegov odstop posebej ni navajal, prav tako ni znano ali jih je navedel tudi Balažek, na njegovo mesto pa bo sedaj odbor liste DeSUS primoran poslati novo osebo, ki bo do konca tega mandata zapolnila vrzel v občinskem svetu.

“14. oktobra sem s strani občinske volilne komisije prejel odstopno izjavo mag. Antona Balažka. Po 3. odstavku 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi, mora občinski svetnik, ki odstopi, svoji izjavi posredovati županu, ki pa mora v osmih dneh obvestiti občinsko volilno komisijo in občinski svet. To sem torej storil na današnji seji. Občinska volilna komisija je o odstopu že obveščena, slednja pa bo tudi izvedla postopek določitve člana občinskega sveta za preostanek mandata. Občinska volilna komisija bo sedaj pozvala naslednjega kandidata iz liste DeSUS, da poda izjavo o sprejemu funkcije. Nato bo občinska volilna komisija podala občinskemu svetu predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu sveta, za preostanek mandata,” je dejal župan Magyar.

Že sicer pa se občinski svetnik Balažek na sejah občinskega sveta že lep čas ni pojavljal, informacija župana Magyarja pa je bila le potrditev šušljanj, ki pa prisotnih občinskih svetnikov ni presenetila. Balažek se je torej, kot kaže, povsem umaknil iz lokalne politike v občini.