Madžarski programi v Telemachovi digitalni programski shemi: “Vlada Republike Slovenije ne sme omejevati razširjanja zadevnih madžarskih televizijskih programov”

Vlada RS je na včerajšnji, 63. redni seji je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s povečevanjem madžarskega vpliva preko novih televizijskih programov na območju prekmurskih občin z izključno slovenskim prebivalstvom. Kot so dejali, “Vlada Republike Slovenije ne sme omejevati razširjanja zadevnih madžarskih televizijskih programov.”
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jožef Horvat je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s povečevanjem madžarskega vpliva preko novih televizijskih programov na območju prekmurskih občin z izključno slovenskim prebivalstvom. Poslanec sporoča, da je ponudnik televizijskih storitev, interneta in mobilne telefonije, podjetje Telemach napovedalo, da bo s 25. februarjem v televizijsko programsko shemo dodalo pet madžarskih programov pri naročnikih na področjih občin Lendava, Odranci, Velika Polana in Črenšovci. Kot navajajo v svojem pojasnilu, naj bi na omenjenih področjih prebivala številčna madžarska skupnost in naj bi bilo zato veliko interesa za dodajanje madžarskih televizijskih programov. Zato so se z madžarsko televizijo dogovorili, da v digitalno programsko shemo poleg programa Duna World, ki je bil vključen do sedaj, vključijo še pet madžarskih programov, M1, M2, M4, M5 in Duna TV.

“Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost na svoji spletni strani navaja, da pripadniki madžarske narodne skupnosti živijo v občinah Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci, Lendava in Dobrovnik. Od teh petih občin je v predvideno Telemachovo širitev programske sheme vključena zgolj ena izmed navedenih, Lendava. Po drugi strani pa po podatkih Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti na območjih občin Odranci, Črenšovci in Velika Polana, kjer Telemach načrtuje dodajanje novih madžarskih programov v televizijsko shemo, pripadniki madžarske narodnosti sploh ne živijo, zato je Telemachova utemeljitev nenavadna in očitno neosnovana. Objava širitve programske sheme z madžarskimi programi tudi na izključno slovensko govorečem območju ravno na dan 21. februarja, ko praznujemo svetovni dan materinščine, je izredno slab signal tam živečim Slovenkam in Slovencem. Ti že sicer čutijo mačehovski odnos države do Prekmurja. Dejstvo, da Vlada Republike Slovenije zgolj pasivno opazuje kulturno in jezikovno madžarizacijo slovenskega prostora, pa predstavlja še dodaten udarec,” je dejal poslanec Horvat.

V nadaljevanju ga zanima, kaj bo Vlada Republike Slovenije, storila za zaščito večinskega slovenskega naroda in uradnega slovenskega jezika v Prekmurju? Bo dovolila nadaljevanje tihe madžarizacije slovenskega Prekmurja, kjer že 1000 let živijo Slovenke in Slovenci? Prav tako pa sprašuje, kakšna je vizija razvoja slovenstva in slovenskega jezika v Prekmurju, če ob nezadostnem zanimanju slovenske države za težave Prekmurja tamkajšnje Slovence in Slovenke izpostavlja še okrepljenim vplivom madžarskega jezika in kulture?

Jožef Horvat, pomurski poslanec z vrst NSi

Odgovor Vlade: “Vlada Republike Slovenije ne sme omejevati razširjanja zadevnih madžarskih televizijskih programov”

“Na področju medijev je zaščita slovenskega jezika zagotovljena z določbami 5. člena Zakona o medijih. Tako mora biti ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija. Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v Republiki Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v slovenskem jeziku, ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen kadar so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine. Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, pa jih lahko izdajatelj razširja v jeziku narodne skupnosti. V skladu z določbami 51. člena Zakona o medijih se morajo obvezno razširjati v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu tudi oglasi.
Zaščita slovenskega jezika kot ključnega elementa slovenske nacionalne in kulturne identitete pa je zagotovljena tudi prek uresničevanja javnega interesa na področju medijev, kot ga opredeljuje 4. člen Zakona o medijih, za sofinanciranje katerega zagotavlja Republika Slovenija pri Ministrstvu za kulturo sredstva v državnem proračunu.

Kar zajema vprašanje razširjanja tujih televizijskih programov pa je na podlagi 7. člena Zakona o medijih v Republiki Sloveniji zagotovljena svoboda razširjanja in sprejemanja programskih vsebin medijev iz drugih držav na območje Republike Slovenije. Svoboda sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev (tj. televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo) iz drugih držav članic Evropske unije pa je zagotovljena tudi z 12. členom Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, s katerim je bila v slovenski pravi red prenesena Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah). To pomeni, da Vlada Republike Slovenije ne sme omejevati razširjanja zadevnih madžarskih televizijskih programov na območju Republike Slovenije,” so zapisali v sporočilu za javnost.