Madžarska narodna skupnost in Občina Lendava v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji 140. redni seji je izdala odločbo, s katero se Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti in Občini Lendava odobri sodelovanje v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje MURABA z omejeno odgovornostjo, s sedežem v kraju Szentgotthárd/Monošter na Madžarskem.
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah članicah EU, država članica na podlagi vloge občini ali lokalnemu organu z odločbo odobri sodelovanje v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno osebo, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne aktivnosti.

V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Občina Lendava izpolnjujeta vse z uredbama predpisane pogoje, zato jima je Vlada RS z odločbo odobrila sodelovanje v EZTS »MURABA« s sedežem na Madžarskem. Odločba vlade ne prejudicira programskih in finančnih odločitev glede Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS).