Slovenščina in madžarščina: Je Dejan Židan postavil pisno poslansko vprašanje o domnevnih nepravilnostih na dvojezičnem območju?

Pomurski poslanec mag. Dejan Židan je Vladi Republike Slovenije postavil pisno poslansko vprašanje glede pravilne uporabe slovenskega jezika na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki manjšine in glede finančnega spodbujanje učenja madžarščine kot maternega jezika na narodnostno mešanem območju Prekmurja.
“Občanke in občani Lendave, torej slovenskega ozemlja, kjer živi tudi madžarska narodna skupnost, me sprašujejo o pravilni uporabi slovenskega in madžarskega jezika v pisani besedi. Prejšnji teden so me opozorili na uporabo jezika na zunanjih tablah in pričakovanjih, da je prvi zapis v slovenskem jeziku in nato v jezik manjšine ter me informirali, da se tega vedno ne spoštuje,” je uvodoma zapisal pomurski poslanec, mag. Dejan Židan iz vrst SD.

V zvezi z navedenim, je tako Vladi Republike Slovenije mag. Židan postavil naslednja vprašanja:

  • Se strinjate s stališčem, da je pri zunanjih oznakah različnih namembnosti na slovenskem ozemlju potreben zapis v slovenskem jeziku in šele nato na področjih, kjer živi madžarska (ali italijanska) manjšina, v njunem jeziku?
  • Ali pristojne službe nadzirajo pravilno uporabo jezika v zapisih na zunanjih tablah? Koliko nadzora je bilo opravljenega v zadnjih štirih letih in kakšne so bile ugotovitve? Prosim podatke po posameznih letih.

Med drugim, je židan izpostavil tudi finančno spodbujanje učenja madžarščine kot maternega jezika na narodnostno mešanem območju Prekmurja

“Starši otrok na dvojezičnem področju so mi pisali glede objavljenega razpisa Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja za program ‘Madžarsko v Prekmurju.’ Gre za enkratno štipendijo, ki bi se naj izplačala v enkratnem znesku (približno 300 EUR). V razpisu programa v točki 7. piše: ‘ Upravičenec se zavezuje, da se bo do konca izobraževanja v osnovni ali srednji šoli madžarski jezik učil na ravni maternega jezika.’ V dopisu so še zapisali: ‘Razpis in pravilnik sta v slovenskem jeziku.’ Prijavni obrazec je dvojezičen, kjer pa je že madžarščina na prvem mestu. Kot tudi v logotipu društva. Sporno pa se pa mi tudi zdi, da upravičencem pošljejo dopis in pogodbo samo v madžarskem jeziku,” je še zapisal mag. Židan.

V zvezi z navedenim, je tako Vladi Republike Slovenije mag. Židan postavil naslednja vprašanja:

  • Ste seznanjeni z omenjenim razpisom?
  • Se vam zdi primerno, da se v dvojezičnih osnovnih šolah in dvojezični srednji šoli otroci delijo na tiste, ki bodo dobili štipendijo in na druge otroke?
  • Boste zagotoviti, da bodo otroci na dvojezičnem območju v šolah v enakopravnem položaju? Recimo za štipendije otrokom za dodatne aktivnosti pri slovenskem jeziku?
  • Kako boste reagirali ob dejstvu, da sta dopis in pogodba iz omenjenega razpisa samo v madžarskem jeziku?