Lokalne volitve 2018: Naknadne volitve volitve za krajevne skupnosti Kapca, Trimlini in Kamovci

Občinska volilna komisija je v skladu z 92. členom Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve za krajevno skupnost (KS) Kapca, Trimlini, Genterovci (volilna enota 2: Kamovci) in Mostje-Banuta. Kaj se je pravzaprav zgodilo, nam je pojasnil tajnik občinske volilne komisije, Aleš Kozar.
Občinska volilna komisija je v skladu z 92. členom Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve za tri krajevne skupnosti v občini. Te so razpisane za nedeljo, 2. decembra 2018, ki je prav tako rok za morebiten drugi krog županskih volitev. V skladu z rokovnikom morajo krajevne skupnosti kandidature vložiti do 13. novembra 2018.

“Naknadne volitve so razpisane zato, ker je v krajevni skupnosti Mostje-Banuta bila oddana neveljavna kandidatura, kar v praksi pomeni, da ta ni zadostila vsem zakonskim pogojem in jo je občinska volilna komisija razveljavila, v krajevnih skupnostih Kapca, Trimlini in Genterovci 2: Kamovci pa kandidature sploh niso bile vložene,” je dejal Kozar.

Sedaj torej sledi ponovitev celotne procedure za omenjene krajevne skupnosti, torej vlaganje kandidatur in podobno. V kolikor omenjene krajevne skupnosti znova ne bodo mogle opraviti svojega dela, je najbolj drastičen ukrep lahko tudi ukinitev KS, a bi do takšne odločitve seveda moglo preteči še kar nekaj časa.

V kolikor je posamezna KS brez vodstva, to pomeni motnjo v pravni subjektiviteti te KS in v njenem poslovanju, kar ni dopustno, o nadaljnji usodi KS pa mora odločiti občinski svet. V kolikor bi se zgodil najbolj drastičen ukrep, ukinitev KS, njene pravice preidejo na občino oziroma na novo KS, ki nastane tako, da se ta pripoji k prvi sosednji oz. najbližji KS. Občina Lendava bi s tem seveda morala spremeniti zajeten kup dokumentacije.

Spomnimo: Leta 2016 sta bili KS Dolina in Kot edini krajevni skupnosti, ki sta bili brez članov, torej brez vodstva, zaradi odstopa vodstva. Volitve v KS Dolina so se uspešno izvedle, nekoliko drugače pa je bilo v Kotu, kjer se volitve zaradi nevloženih kandidatur niso mogle izvesti, KS pa je bila še naprej brez vodstva. Tudi tam se je naposled situacija uredila, a šele spomladi leta 2017.