Ljudska univerza v leto 2021 z novim projektom v okviru programa Erasmus +

V okviru zadnjega razpisa programa Erasmus+ v finančni perspektivi 2014 – 2020 je med organizacijami, ki so prijavile projekte v okviru ključnega ukrepa 2: strateška partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju splošnega šolskega izobraževanja poleg Pedagoške fakultete Maribor in Pedagoške fakultete Ljubljana bila izbrana tudi Ljudska univerza Lendava.
V projektu poleg ljudske univerze sodelujejo še Zveza Preporod (Slovenija), POU Čakovec in UZOR Orehovica (Hrvaška) in NGO Kham Delčevo (Makedonija), z razvojnim projektom, ki so ga partnerji poimenovali DigiUp pa želijo ublažiti slabšo digitalno pismenost med učenci, ki zaradi socialnih in ekonomskih razmer nimajo možnosti vsakodnevnega stika z računalnikom, zaradi navedenega pa so se v času šolanja na daljavo srečevali z različnimi težavami in osebnimi stiskami, saj niso mogli enakovredno sodelovati pri pouku.

Pridobitev projekta na zadnjem razpisu programa Erasmus+ pomeni za Ljudsko univerzo Lendava simbolično tudi uspešni zaključek finančne perspektive 2014 – 2020, saj je v tem obdobju bila kot vodilni ali projektni partner izbrana za izvajanje kar 20 nacionalnih in mednarodnih projektov, ki so bili financirani iz programov Evropskega socialnega sklada, Erasmus+, EKSPR in Evropa za državljane. V okviru projektov je omogočala brezplačno pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc prebivalcem na območju UE Lendava ter se povezovala s podjetji v lokalnem okolju ter pripravljala programe dodatnega usposabljanja za zaposlene, obenem pa skrbela za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin na različnih ravneh življenja. Večina mednarodnih projektov je bila razvojno naravnanih, kar pomeni, da so v okviru le-teh nastajali novi programi izobraževanja, primeri dobrih praks na evropski ravni ter učni pripomočki za potrebe izobraževanja odraslih.

V obdobju 2016 – 2020, odkar Ljudska univerza Lendava črpa sredstva iz nove finančne perspektive, je od skupnih prihodkov, ki znašajo 1.400.697,89 evrov, 59% sredstev pridobila iz naslova projektov, 28% prihodkov iz naslova šolnin, MIZŠ in ZRSZ, 12,6% prihodkov pa iz sredstev lokalne skupnosti. Prihodki iz naslova projektov so v obdobju črpanja iz leta v leto naraščali, in sicer si je javni zavod v letu 2016 iz naslova projektov pridobil 41% prihodkov, v letu 2020 pa kar 73%.

S 01.01.2021 je Ljudska univerza Lendava postala del nacionalne mreže v izobraževanju odraslih, kar pomeni, da ima v prihodnosti zagotovljeno financiranje dela strokovnih delavcev iz integralnega proračuna MIZŠ. Vendar pa to ne pomeni, da se v prihodnosti ne nameravajo prijavljati na javne razpise in izvajati projektov. Prav s projekti namreč širijo dejavnost, razvijajo inovativne prakse na področju izobraževanja odraslih, omogočajo obiskovanje brezplačnih programov občanom in širijo svojo partnersko mrežo.