Letos na voljo 350.000 evrov nepovratnih sredstev

Minuli teden so v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) prisotnim novinarjem predstavili najnovejše možnosti iz javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, namenjenega spodbujanju naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti Ukrep 1 – Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.
Minuli teden so na novinarski konferenci, ki se je odvijala v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti predstavili javni razpis za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Razpisna dokumentacija je javnosti sicer že dostopna, denar za omenjeni javni razpis pa je zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, torej ta prihaja iz slovenskega državnega proračuna.

“izkušnje minulih treh let so zelo pozitivne, saj je zainteresiranih vedno več prosilcev, kot je razpoložljivih sredstev, kar kaže, da je po nepovratnih sredstvih na dvojezičnem območju v vseh petih občinah dvojezičnega območja veliko povpraševanje,” je dejal Ferenc Horváth, predsednik PMSNS. V letošnjem proračunskem letu je za podjetnike z upravičenega dvojezičnega območja na voljo 350.000 evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah registrirane vsaj eno leto in imajo vsaj eno leto sedež na dvojezičnem območju.

Vsi, ki bodo prejeli omenjena sredstva, morajo seveda projekt realizirati na tukajšnjem dvojezičnem območju, dobitniki sredstev pa se hkrati zavežejo, da omenjena osnovna sredstva vsaj pet let ne bodo preselili iz tukajšnjega (upravičenega) dvojezičnega območja. Najnižji zaprošeni znesek je 20.000 evrov, najvišji pa je lahko 80.000 evrov. Pri tem velja upoštevati še, da prijavitelj ne more prejeti skupno več kot 200.000 evrov sredstev v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Rok za oddajo vlog je 30. junij, projekte pa je potrebno realizirati do 30. septembra. Prednost bodo letos imeli podjetniki in podjetja, ki delujejo na področju turizma.