Leto 2021 nam bo prinesel tudi popis prebivalstva, ki bo izveden registrsko

Članice Evropske unije morajo v letošnjem letu izpeljati popis prebivalstva, aj tako zapoveduje uredba evropske komisije iz leta 2017. To pomeni, da bomo v Sloveniji opravili že 19. popis prebivalstva, ki bo četrti registrski zapored. Izveden bo na podlagi podatkov iz različnih podatkovnih baz.
“Popisi so bili včasih »blagovna znamka« statističnega urada. Še vedno jih izvajamo, vendar od 2011 ne več z neposrednim zbiranjem podatkov na terenu, ampak s povezovanjem registrov in baz. Prav zato bomo tudi popis 2021 kljub epidemiji covida-19 vseeno lahko izpeljali tako, kot smo načrtovali,” so zapisali pri Statističnem uradu. Tokratni popis prebivalstva se bo nanašal na datum 1.1.2021. Rezultati bodo objavljani postopoma – glede na to, kdaj bodo na voljo viri za posamezne popisne vsebine. Prvi bodo objavljeni podatki o številu prebivalstva, in sicer konec aprila 2021, sledili bodo podatki o družinah in gospodinjstvih (konec novembra 2021), tem pa podatki o stanovanjih (v prvi polovici 2022).

“Registrski popis prebivalstva je način priprave celovitih podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, ne da bi bilo za to potrebno dodatno zbiranje podatkov na terenu. Je postopek, pri katerem že obstoječe »surove« in nepovezane podatke iz različnih registrov in baz strokovno ustrezno povežemo in uredimo ter pripravimo tako, da lahko uporabnikom ponudimo uporabno in kakovostno statistiko, táko, ki bo kar najbolj realno prikazovala stanje v zvezi s prebivalstvom, gospodinjstvi in stanovanji,” so še zapisali pri Statističnem uradu RS.

Slovenija spada, kar zadeva popis prebivalstva, med naprednejše države, saj je ena prvih držav, ki popise prebivalstva izvajajo registrsko. “Pomembna prednost registrskega popisa prebivalstva je to, da omogoča, da določene podatke izpeljujemo pogosteje, in ne le vsakih deset let. V Sloveniji smo po letu 2011 popis v taki obliki izpeljali še v letih 2015 in 2018. Večino vsebin o prebivalcih, ki so bile nekoč samo »popisne« (npr. izobrazba, status aktivnosti), izpeljujemo zdaj iz obstoječih registrskih podatkov vsako leto in tako uporabnikom ni treba več čakati nanje celo desetletje,” zaključujejo pri Statističnem uradu RS. Registrsko izveden popis prebivalstva ima v primerjavi s klasičnim popisovanjem na terenu številne prednosti, tudi za celotno družbo, hkrati pa tudi nekaj slabosti, ki so v glavnem posledica popolne odvisnosti od obstoječih registrskih virov.