Leto 2018 je bilo za murskosoboško bolnišnico eno izmed težjih

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je minuli torek potekalo neformalno novoletno druženje z novinarji. Vodilni v soboški splošni bolnišnici so bili enotni, da je bilo minulo leto eno izmed težjih za bolnišnico in poudarili da je poslovna izguba kljub temu bila manjša od predvidene.
“Za nami je eno težjih let, ki smo jih preživeli v bolnišnici v zadnjih petnajstih letih. Na to je vplivalo marsikaj, med drugim tudi zamenjava zdravstvene oblasti,” je uvodoma dejal direktor bolnišnice, Bojan Korošec, dr. med., spec int. Kljub težkemu letu, kot so dejali, so leto končali z manjšo izgubo, kot so načrtovali. Med drugim so se v bolnišnici tudi kadrovsko okrepili, a se ob tem soočajo z odhajanjem zdravstvenih delavcev v tujino, predvsem zaradi boljših plač. “Ponosni smo predvsem na kirurgijo in internistični oddelek, kjer so zelo uspešni,” izpostavili pa so oddelek ortopedije, kjer se soočajo z daljšimi čakalnimi dobami.

“Odnos med zdravnikom in pacientom je ključen, a mora ta sloneti na medsebojnem zaupanju” pa je izpostavil strokovni direktor bolnišnice, prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., spec. anest. z rean. Tukaj pa se je navezal že na medije, ki igrajo pomembno vlogo pri tem kakšno mnenje imajo pacienti o njihovi ustanovi, in povedal, da si želi več pozitivnega sodelovanja ter dvigniti nivo obveščanja ter podajanja informacij. Medijem se je zahvalil in dejal, da je sodelovanje nujno.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, Metka Lipič Baligač, dipl. m. s., mag. zdr. nege je izpostavila, da delo zdravstvenih delavcev zdravstvene nege predstavlja skoraj polovico vsega dela v bolnišnici. Omenila je pomembno informacijo, da gre pri tem pretežno za ženske in da so psihične ter tudi fizične obremenitve velike. Ravno tukaj beležijo veliko bolniškimi odsotnostmi ali omejitvami dela, pri mlajših pa se pojavlja odsotnost z dela zaradi porodniškega dopusta ali zaradi bolezni otrok. Lipič-Baligačeva je omenila še, da bi potrebovali skorajda za tretjino več zdravstvenih delavcev v negi.

Marjan Maček, univ. dipl. ekon., pomočnik direktorja za poslovne zadeve se je dotaknil financ. Po njegovih besedah bo izguba v poslovanju bolnišnice manjša, kot so sprva pričakovali, izpostavil pa je tudi, da so eni izmed treh bolnišnic v Sloveniji, ki nimajo plačane takšne uteži, kot jo realizirajo in upa, da se bo to uredilo v letu 2019. V letošnjem letu se bodo veliko ukvarjali s sanacijo bolnišnice, je poudaril, saj sledi prenova celotnega kletnega oddelka, kjer se bo nahajala interna kardiologija, dokončati bo potrebno lekarno z aseptiko, v drugi polovici leta pa bo v celoti obnovljen dializni oddelek. V letošnjem letu načrtujejo nabavo nove CT in EMG naprave, bolnišnično denarnico pa bodo obremenile tudi višje plače.