Les kot energent za ogrevanje

Glede pokritosti z gozdovi spada Slovenija med bogatejše države v Evropi. Več kot 58 procentov površine naše dežele pokrivajo kvalitetni gozdovi. Pred nami sta le Švedska in Finska. Sestava naših gozdov je izredno kvalitetna, saj znaša delež bukovih in hrastovih dreves 70 procentov. Ti dve vrsti pa dajeta najkvalitetnejši les, ki ga lahko uporabimo tako v industriji kot tudi v energetiki.
clanek-les