Lendavsko podjetje Nafta strojna prejela priznanje Luke Koper za naj… dobavitelja na področju naložb v letu 2021

Lendavsko podjetje Nafta strojna je s strani Luke Koper prejela zelo pomembno priznanje, ki je za sklepanje nadaljnjih poslov velika referenca. Gre za priznanje za “naj… dobavitelja na področju naložb v letu 2021.” Omenjeno priznanje pa za podjetje ni prvo.
Luka Koper je kompleksen poslovni sistem, v katerem pomembno vlogo igrajo tudi dobavitelji najrazličnejših proizvodov in storitev. Da bi nagradili trud tistih dobaviteljev, ki najbolj izstopajo, so že dvaindvajseto leto zapovrstjo v Luki Koper podelili priznanja “Naj dobavitelj,” med katerimi se je znašlo tudi lendavsko podjetje Nafta strojna, ki je priznanje prejelo že leta 2020, za leto 2019. Priznanje seveda ni le nagrada, je tudi zahvala za odlično sodelovanje v preteklosti in želja za prav tako tudi v prihodnje.

“V minulem letu smo sodelovali predvsem pri izvedbi naložb na terminalih tekočih tovorov, zadnja dokončana dela pa so bila gradnja opreme za pretakanje naftnih derivatov iz tankerjev v rezervoarje, nadgradnja gasilnega sistema, zamenjava vagonskih pretakalnih sistemov in rekonstrukcija rezervoarjev za naftne derivate,” je povedal direktor podjetja Drago Franko. “Poleg upoštevanja vseh obveznosti iz pogodbe, ki jo dobavitelj skleni z Luko Koper, mora dobavitelj j ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper. Kodeks zavezuje naše dobavitelje in poslovne partnerje, da izpolnjujejo etične in pravne standarde. Obveza vseh dobaviteljev je, da so podrobno seznanjeni z vsebino kodeksa, da pisno potrdijo sprejemanje kodeksa, da se strogo držijo njegovih določb ter da z vsebino kodeksa seznanijo svoje zaposlene,” so zapisali pri Luki Koper.

Nafta strojna

Začetki delovanja družbe segajo v leto 1945, ko je začelo delovati podjetje Nafta Lendava. V okviru enotnega podjetja Nafta Lendava je dejavnost organizacijsko zajeta v sektorjih Strojegradnja in vzdrževanje. Od leta 2002 je Nafta strojna samostojno podjetje. Družba je specializirana za proizvodnjo in servisiranje naprav za skladiščenje in manipulacijo tekočih energetskih medijev ter izdelavo in montažo jeklenih konstrukcij. Ključna dejavnost družbe je izdelava, montaža in servisiranje investicijske opreme za potrebe procesne industrije. Ključni kupci in poslovni partnerji podjetja so podjetja s področja naftne in kemijske dejavnosti.