Lendavsko gradbeno podjetje Legartis dobilo gradbene posle v Ljutomeru

Za ŠIC Ljutomer bo avgusta zunanje rokometno igrišče, v Babincih novembra nova komunalna infrastruktura. Obe pogodbi je ljutomerska županja Olga Karba podipsala z najugodnejšim ponudnikom, s podjetjem Legartis iz Lendave.
Družba Legartis d.o.o. bo v prihodnjih dneh pričela z izgradnjo rokometnega igrišča pri Športno izobraževalnem centru (ŠIC) Ljutomer. Občina Ljutomer je investicijo januarja 2018 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Vloga je bila ugodno rešena, z odločbo pa so bila Občini Ljutomer dodeljena sofinancerska sredstva v višini 13.125 evrov. V juniju 2018 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb in kot najugodnejšega izvajalca izbrala ponudnika Legartis d.o.o.

Pogodbena vrednost del znaša 48.332,35 evra, z DDV. Rok končanja del je do 31. julija 2018. “Z direktorjem družbe Legartis d.o.o. Matjažem Hozjanom sva pogodbo podpisala v sredo, 20. junija 2018. Poleg izgradnje igrišča, ki bo namenjeno tudi igranju malega nogometa, bodo postavljene še klopi ob igrišču in koš za smeti,” ja povedala županja Olga Karba.

Legartis bo v Babincih gradil še komunalno infrastrukturo

Ljutomerska županja je z Legartisom podpisala tudi pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Babinci. Projekt zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje občinskih cest. Projektno dokumentacijo za ta projekt s je Občina Ljutomer pridobila v letu 2017. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 11. aprila 2018, svojo ponudbo pa sta oddala dva ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je tudi tokrat bila izbrana družba Legartis d.o.o. ki je svojo ponudbo podala skupaj s partnerjem GMW d.o.o. iz Radencev.

Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1.521.048,17 evra, brez DDV. Rok končanja del je do 20. novembra 2018. Za izvedbo projekta je predvideno najetje kredita v višini 500.000,00 evrov.