Lendavski župan se je srečal z direktorjem Nafte Lendava, z delegacijo iz Pécsa ter z občinskimi svetniki in gospodarstveniki

Teden, ki se končuje, je za lendavskega župana bil precej družabno, a tudi delovno naravnan. V začetku je Janez Magyar v prostorih Občine Lendava opravil delovno srečanje z direktorjem Nafte Lendava, se srečal z delegacijo iz Pécsa ter teden končal s skupnim srečanjem z občinskim svetom ter gospodarstveniki.
Minulo sredo se je lendavski župan Janez Magyar v mali sejni sobi Občine Lendava sestal z direktorjem skupine Nafte Lendava, Borutom Bizjakom. Omenjena sta se pogovarjala predvsem o razvojnih potencialih skupine Nafte Lendava, ki jo sestavljajo Nafta Lendava, Eko-Nafta in Nafta Varovanje in požarna varnost in njeni vpetosti v lokalno okolje. Župan je v pogovoru izpostavil tudi neizkoriščene prostorske kapacitete družbe v Poslovno-Industrijski coni Lendava in možnosti za nadaljnji razvoj lokacije.

To pa minulo sredo ni bilo edino srečanje. Ob prisotnosti predstavnikov Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava, se je vodstvo Občine Lendava sestalo s predstavniki mesta Pécs, iz sosednje Madžarske. Mesto Pécs namreč z Zavodom za kulturo madžarske narodnosti Lendava sodeluje v sklopu evropskega projekta. Lendava in mesto Pécs že vrsto let dobro in prijateljsko sodelujeta, največ aktivnosti v preteklih letih pa je bilo predvsem na kulturnem področju.

Že sicer pa je Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava v preteklem letu pristopil k skupnemu triletnemu evropskemu projektu, v sklopu katerega poteka promocija lendavske turizma, vinarjev in kulinarike ter predstavitve kulturne dediščine našega kraja v Pécsu. Prisotni so ob tem izkoristili priložnost in županu Občine projekt tudi predstavili. V nadaljevanju je beseda tekla o možnostih in temah nadaljnjega sodelovanja ter o načrtovanem dogodku Lendava – Pécs, ki bo konec meseca aprila v Pécsu.

Kot zadnji izmed serije srečanj je bilo srečanje župana  z gospodarstveniki, člani občinskega sveta in direktorji javnih zavodov v občini. Šlo je za ponovoletni sprejem v Kroni, Magyar pa je ob tem dejal, da si bo “prizadeval in svoje delovanje usmeril v vzpostavitev čim boljšega sodelovanja med Občino Lendava, gospodarstvom in občinskimi zavodi.” Druženje je bilo namenjeno predvsem vzpostavitvi stikov novega občinskega sveta z gospodarstvom in javnimi zavodi.