Lendavski župan s kmetijskim ministrom o najbolj perečih temah

Na pobudo župana Občine Lendava Janeza Magyarja in direktorja občinske uprave dr. Mihaela Kasaša se je ta teden odvil videokonferenčni sestanek z ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom. Kot so sporočili iz Občine Lendava, so se pogovarjali o najbolj perečih temah.
Glavne teme pogovora z ministrom so bile možnost odkupa zalog vina, pomoč pridelovalcem sadja zaradi škode ob zadnji pozebi, odprta vprašanja pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta ter pilotni projekt akvaponične pridelave zelenjave in rib za oskrbo javnih zavodov, ki ga želi Občina vzpostaviti v prihodnje. Občina je ministru predlagala, da bi do kriznega odkupa vina za destilacijo bili upravičeni tudi vinarji z manjšimi zalogami vina (znižanje s 30.000 na vsaj 15.000 litrov zalog vina) in tako večjemu številu vinarjem omogočili odkup.

Pozeba

Kmetijsko ministrstvo pripravlja pravne podlage za izvedbo pomoči po pozebi v letu 2021, minister dr. Jože Podgoršek pa je že imenoval posebna delovno skupino, ki predlaga, da se za izvedbo ukrepov pripravi interventni zakon. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno išče rešitve, ki bi lahko ublažile posledice te naravne nesreče.

Občinski prostorski načrt

Sprejemanje temeljnega prostorskega akta Občine Lendava, občinskega prostorskega načrta (OPN) je v zaključni fazi. Vodstvo občine je ministru predstavilo odprta vprašanja in se dogovorilo, kdo bo kontaktna oseba na ministrstvu, ki bo pomagala pri pregledu in uskladitvi in morebitnih spremembah, ki se nanašajo tako na fizične kot pravne osebe, tudi nekatera večja podjetja v občini. Nov prostorski načrt tudi opredeljuje območja za gradnjo rastlinjakov, kar bo omogočilo nova vlaganja na območju občine Lendava.

Škoda zaradi divjadi

Ob koncu pogovora je župan Janez Magyar izpostavil tudi problematiko povračila škode poljedelcem, ki jo povzročajo divje živali, in izrazil pričakovanje, da bi izplačila odškodnin morala biti obračunana po tržni ceni. Škodo mora oškodovanec prijaviti v treh dneh na krajevno pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Minister pa je povedal, da če se oškodovanec v osmih dneh po pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini odškodnine, lahko oškodovanec pošlje prijavo škode na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Župan je ministra seznanil še z namero Občine, da bi za oskrbo občinskih javnih zavodov v prihodnje vzpostavili pridelavo hrane, ki združuje gojenje rib in zelenjave. Nova metoda pridelave hrane, t. i. akvaponika, ni samo inovativen, ampak predvsem sonaraven način pridelave brez uporabe zemlje, gnojil, pesticidov in kemikalij.