Lendavski ribiči opravili redni letni občni zbor; Jerebicu zaupali še en mandat

Minulo nedeljo ob 9.00 uri se je v Gostilni Jaklin Črenšovci odvil redni, 16. občni zbor lendavske Ribiške družine, ki je bil tudi volilne narave. Občni zbor je predsedniku Jožefu Jerebicu zaupal še en mandat. Častni član društva je postal Maksimilijan Ivanuša, plaketo Ribiške zveze Slovenije pa sta prevzela Atila Horvat in Ivan Zadravec.
Ribiška družina Lendava sodi med večja društva na našem območju, saj ima kar 526 članov, minulega občnega zbora pa se je udeležila petina članstva, torej okrog 120 ljudi. Uvodoma so se prisotni z minuto molka poklonili devetim preminulim članom društva. Posebnega poročila predsednik društva ni imel, saj je epidemija Covida-19 vplivala tudi na dogajanja v ribiški družini, osrednja točka občnega zbora pa so bile volitve. Občni zbor je predsedniku Jožefu Jerebicu zaupal nov mandat, v štirih od petih temeljnih enotah (vsaka ima po dva člana) pa je prišlo do vodstvenih sprememb. V temeljni enoti Lendava sta svoje delo nastopila dva nova člana, v temeljni enoti Petišovci en novi član, v temeljni enoti Črenšovci prav tako dva nova člana, en novi član je delo nastopil v temeljni enoti Kot, Dobrovniška enota pa ostaja nespremenjena.

Že sicer pa lendavsko Ribiško družino v prihodnosti čaka kar nekaj dela. Člani se že dlje časa borijo z onesnaževanjem vodotokov ker največkrat najkrajšo potegne vodni živež, pomembna bo tako zaščita rib -kolikor bo to seveda mogoče in kakovostni ribolov. V letu 2020 društvo ni prejelo nobene državne pomoči zaradi epidemije Covida-19. Prihodke iz naslova pridobitne dejavnosti so predstavljali prihodki od prodaje enodnevnih ribolovnih dovolilnic na vodah s posebnim režimom, in sicer na Bukovniškem jezeru, jezeru v Petišovcih, v Turnišču in na bazenu v Lendavi, prihodki iz naslova najemnine gostinskega lokala v spodnjih prostorih ribiškega doma in iz naslova nočitev v sobah v gornjem delu ribiškega doma.

“Ribiška družina Lendava je v letu 2020 ustvarila prihodke v skupni višini 109.720 evrov, odhodki Ribiške družine Lendava pa so za leto 2020 znašali 107.474 evrov. Od prejetih vplačanih članskih prispevkov smo nakazali Ribiški Zvezi Slovenije sredstva v skupni višini 13.131 evrov, ki jih nismo upoštevali med prihodki, kakor tudi ne med stroški RD Lendava saj so bili zaračunani v tujem imenu in za tuj račun. Presežek prihodkov nad odhodki je bil dosežen v letu 2020 v višini 2.245 evrov. Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2020 je bil obračunan v višini 167 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb tako znaša 2.078 evrov in povečuje društveni sklad, ki znaša 130 tisočakov. Stanje osnovnih sredstev in sicer gradbenih objektov, opreme in računalniške opreme znaša po sedanji vrednosti na dan 31.12.2020, 101.881 evrov. Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2020 je bilo na računu pri NLB 61.891 EUR ter stanje v blagajni 9 EUR,” je bilo moč slišati.