Lendavski grad: V načrtu je sanacija južne brežine

Ker je že dlje časa znano, da se simbol mesta Lendava, lendavski grad pogreza, načeli pa so ga tudi potresi v letu 2020, ga je potrebno zavarovati. To je najučinkoviteje moč storiti z utrjevanjem oz. sanacijo brežine. Trenutno je v načrtu sanacija južnega dela brežine, torej brežine, ki gleda proti mestu, s čimer pa se sanacijska dela ne bodo zaključila.
Zgodovinarji ne izključujejo možnosti, da je na mestu današnjega lendavskega gradu, že pred 12. stoletjem stala utrdba, vendar pa sta njena oblika in okoliščine gradnje zaenkrat izgubljeni v mraku zgodovine. Grad je bil v preteklih stoletjih večkrat povsem obnovljen in prezidan. Ena takih obnov je bila pod taktirko Istvána Alsólendvaija I. (István Hahót I.) v XIII. stoletju, po tatarskih pohodih in napadih češkega kralja Otokarja II. Na prihodnost in razvoj mesta je zelo neugodno vplivalo izumrtje rodbine Bánffy, kar se je zgodilo leta 1645. Leta 1646 je posest dolnjelendavskih Bánffyijev podedovala rodbina Nádasdy, a jo je zaradi političnih sporov po petindvajsetih letih izgubila. Do posesti se je dokopal Pál Esterházy, ki je dal, v znak vdanost avstrijskemu cesarju Leopoldu I., prezidati tudi lendavski grad. Grad je tedaj dobil današnjo podobo s tlorisom v obliki črke “L”. Razgibano in funkcionalno obzidje z utrdbami so v komunističnem režimu leta 1947 porušili.

Od leta 1973 deluje v grajskem poslopju zavod Galerija-Muzej Lendava, ta pa se tudi vse od takrat srečuje z večnim vprašanjem pogrezanja gradu. V stavbi nastajajo razpoke, nestabilna pa naj bi bila predvsem zemljina, na kateri se objekt nahaja. V minulih letih so sicer del brežine ob cesti, ki vodi do gradu utrdili z betonskim podpornim zidom, a je bilo že takrat jasno, da ta rešitev ne bo dovolj. V Letu 2020 so Hrvaško zaznamovali močnejši potresi, ki so poškodbe povzročili tudi na stavbah pri nas, pri čemer jo je skupil tudi lendavski grad. Ta je sicer za obiskovalce in tam zaposlene varen, a dejstvo je, da je brežina, predvsem južni del, še vedno težavna.

“Prijavili smo se na razpis, s pomočjo katerega bomo lahko črpali sredstva za ureditev južne brežine lendavskega gradu, najverjetneje po načinu pilotiranja. Glede sofinancerskih sredstev lahko povem, da nam zaenkrat kaže dobro. Projektno dokumentacijo, če sem natančen 3 variante, smo že poslali v mariborsko enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, kjer bodo odločili, katera bo najustreznejša. Vedeti je potrebno, da bo šlo za precej zahteven in drag poseg. Kljub temu bomo storili vse, da se ta del ustrezno zavaruje proti zdrsu,” je za naš spletni portal dejal Janez Magyar, župan Občine Lendava.

Med drugim je župan Magyar dejal še, da je Občina Lendava v sodelovanju z Galerijo-Muzejem Lendava oddala prijavo na razpis za ureditev terase z južne strani ter sanacijo dela obzidja v vrednosti kar 500.000 evrov. “Z zavodom za varstvo kulturne dediščine sodelujemo dobro, za kar se jim zahvaljujem in priznati moram, da niso tako togi, kot je to bilo nekoč.