Lendavska Občina se bo lotila prenove stanovanj

Občina Lendava vsekakor velja za socialno občino, saj ima v svoji lasti 102 stanovanji in je ena izmed redkih občin v naši državi, ki za ta stanovanja tudi v celoti skrbi. Stanovanja se sproti prenavljajo, menjujejo se vrata in okna, kar stanovanju poveča energetsko učinkovitost, prenove pa se bodo nadaljevale tudi v letošnjem letu.
Občina Lendava ima v svoji lasti 102 neprofitni stanovanji, v skupni izmeri 5300 kvadratnih metrov. Občina Lendava že več let glede na finančne zmožnosti ta stanovanja prenavlja, kar vključuje tudi menjave vhodnih vrat in oken, te prenove pa se bodo nadaljevale tudi letošnje leto. Občina Lendava je v ta namen že 12. aprila objavila razpisno dokumentacijo, potencialni izvajalci del pa imajo le še do danes čas, da se na razpis tudi prijavijo.

V letošnjem proračunu ima za njihovo vzdrževanje in izboljšave Občina predvidenih 140 tisoč evrov (v letu 2017 je bil ta znesek 160 tisoč evrov), obnovili pa bodo 13 stanovanj, dela pa bodo poleg klasičnih del vključevala tudi strojno in elektro inštalacijska dela. Štiri stanovanja bodo tako prenovljena v Kranjčevi ulici, dve v Tomšičevi, in Kidričevi ulici, dve na Trgu ljudske pravice, eno stanovanje v Župančičevi ulici in dve stanovanju na Benici, med tem, ko bodo tam sledila še dela za komunalne priključke.

Izvajalci del bodo vsa dela primorani zaključiti do konca letošnjega leta.

“Zanimanje za stanovanja je razmeroma veliko. Na zadnjem razpisu, to je bilo lansko leto, je bilo 23 prosilcev. Opazen je razkorak med razpoložljivo ponudbo stanovanj in povpraševanjem po neprofitnih stanovanjih. Potrebe so po manjših stanovanjih in bivalnih enotah z možnostjo kurjave na trda goriva,” so lani sporočili iz Občine Lendava. Na razpisu je Občina lani ponudila 8 stanovanj in tako imenovanih bivalnih enot v hišah, kjer je Občina pridobila lastništvo na podlagi dedovanja. Ta je med drugim lani ponudila štiri parcele v Slomškovem naselju, na podlagi javnega poziva, a ta ni bil uspešen, domnevno zaradi visokih cen.