Lendavska Občina išče višjega referenta

Občina Lendava znova zaposluje. Glede na javni natečaj, ki je bil objavljen minuli ponedeljek, lendavska Občina išče višjega referenta. Kandidat bo delovno mesto zasedel za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Lendavska občina, sodeč po javnem natečaju, zaposluje višjega referenta. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu Višji referent II, I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati tudi določene pogoje:

Kandidat mora imeti višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri, imeni mora najmanj tri leta in pol delovnih izkušenj, opravljeno mora imeti usposabljanje za imenovanje v naziv, imeti mora opravljen tudi strokovni izpit iz upravnega postopka, dovolj bo le osnovno znanje madžarskega jezika, mora imeti izpit B kategorije, more biti zanesljiv in natančen, tuje pa mu naj ne bi bilo timsko delo. Zaželjeno je, da organizira in koordinira procese ter poznava informacijski sistem in medije.

Kandidat, ki bo zasedel omenjeno delovno mesto, se bo pri svojem delu srečeval s pripravo in vodenjem predpisanih evidenc in pripravo informacij na njihovi podlagi, izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc, vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji, delal bo na področju športnih društev in organizacij, nudil bo logistično podporo pri delu župana in podžupanov, sodeloval bo pri stikih z javnostjo, skrbeti bo moral za materialne vrednote, opravljati pa bo moral delo tudi po navodilu nadrejenih.

Na lendavski Občini je sicer zaposlenih nekaj več kot 30 ljudi, kandidati pa se lahko prijavijo do vključno 20.12.2017. V postopku tega javnega natečaja lahko sodelujejo tudi uradniki, ki so že zaposleni v upravi lokalne skupnosti.