Lendavska bioplinarna: Podjetje ECOS Center se je na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja pritožilo, ministrstvo bo odločalo marca

V petek 10. novembra 2017 je Agencija RS za okolje (Arso) je izdala odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja razvpiti lendavski bioplinarni podjetja Ecos center. Ti so se na odvzem pritožili, ministrstvo pa bo o pritožbi odločalo marca.
Občina Lendava je takrat zapisala, da se s tem končuje “agonija, povezana z delovanjem bioplinarne, ki je ogrožala človekovo zdravje in povzročala škodljive vplive na okolje”. Ta se sicer popolnoma ni končala in delno še traja, saj se neprijetne vonjave velikokrat še širijo tudi po daljni okolici. Razlog temu je dejstvo, da se je upravljavec sporne bioplinarne na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja pritožil, pritožba pa bo na pristojnem ministrstvu obravnavana prihodnji mesec.

Podjetje Ecos center, ki ima omenjeno bioplinarno v najemu še naprej, torej tudi v stečajnem postopku lastnika objekta, podjetja Ecos, je pritožbo zoper prejeti odvzem okoljevarstvenega dovoljenja oddalo lanskega decembra. Pritožnik v pritožbi nasprotuje dejanskim in pravnim zaključkom prvostopenjskega organa in trdi, da niso izpolnjeni pogoji za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

Spomnimo: Predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja je inšpektorica za okolje podala na Arso 29. septembra 2017, ker kršilec ni uskladil obratovanja s pogoji okoljevarstvenega dovoljenja, kot je zahtevala inšpekcijska odločba. Po pojasnilu ministrstva za okolje družba Ecos center, ki upravlja bioplinarno, ni v roku izvedla pravnomočne odločbe, izdane 5. junija 2017, saj je kljub ustni odločbi o prepovedi predelovala odpadke, ki so jih nedovoljeno pripeljali iz Hrvaške.

Podjetje Ecos center trdi ravno nasprotno, torej se ne strinja s stališčem ARSO, da ni ravnal v skladu s pravnomočno odrejenim ukrepom Inšpektorata za okolje in prostor, saj da naj bi naložene ukrepe v celoti izpolnil oziroma naj bi jih izvršil pred nastopom pravnomočnosti inšpekcijske odločbe. Proti Ecosu je bilo uvedenih več prekrškovnih postopkov, od 25. aprila lani pa so v bioplinarni opravili tudi 20 inšpekcijskih pregledov. Stečajni upravitelj podjetja menda išče tudi novega najemnika sporne bioplinarne.

Video z dne 20.6.2017: