Lendavi se v nekaj letih obeta kar 600 delovnih mest; 2. izredna seja občinskega sveta

Včeraj v popoldanskih urah se je v veliki dvorani mestne hiše v Lendavi odvila 2. izredna seja občinskega sveta Občine Lendava. Na izredni seji so obravnavali tri točke dnevnega reda, izredna seja pa je bila sklicana zaradi projekta, s pomočjo katerega bi v Lendavi v nekaj letih zaposlili, neuradno, kar 600 ljudi.

Investitor Herneth Gartenbau KG (podjetje iz avstrijskega Gradca), je Občini Lendava predstavil projekt izgradnje rastlinjakov za ekološko pridelavo rastlin in izgradnjo logističnega centra, ki ga želi realizirati v občini Lendava, katero je investitor izbral izmed več možnih lokacij. Konkretno gre za lokacijo ob Poslovno – industrijski coni Lendava.

Investitor ima zaprto finančno konstrukcijo. Pretežni del investicijskih sredstev zagotavlja Ikea Europa, ki zagotavlja tudi pretežni del trga iz načrtovane investicije. Občina za izvedbo investicije ne zagotavlja sredstev, strošek občine v danem primeru je le strošek priprave podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake.

“Preko investicije se bo zagotovilo na tej lokaciji 600 delovnih mest, kar bo zelo ugodno vplivalo na znižanje stopnje brezposelnosti tako v občini Lendava kakor tudi v Pomurju. V odpiranju novih delovnih mest in možnostih razvoja kooperacij vidi Občina Lendava močan javni interes, ki ga je potrdil tudi direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. Pomemben del projekta predstavlja tudi izgradnja logističnega centra za distribucijo. V projekt bo vključen tudi Petrol Geoterm d.o.o., kot potencialni dobavitelj energije (obnovljivi viri) in z vidika zagotavljanja zemljišč po izvedenem postopku tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kot navedeno gre predvsem z vidika razvoja novih delovnih mest za zelo pomemben projekt s pozitivnimi učinki na lokalno skupnost in občane. Zato je zelo pomembno, da Občina Lendava za navedeni projekt opredeli javni interes in mu s tem daje tudi večjo veljavo,” piše v priloženi dokumentaciji.

Ker pa gre pri danem projektu za nameravano gradnjo na kmetijskih zemljiščih in ker to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, mora lokalna skupnost na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejeti občinski podroben prostorski načrt, ki mora predhodno temeljiti na sklepu o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Občinski svet dal zeleno luč

“Občinski svet ugotavlja, da je projekt izgradnje rastlinjakov za ekološko pridelavo rastlin in izgradnjo logističnega centra v Lendavi v javnem interesu, saj bo v letih 2018-2019 zagotovil 500-700 novih delovnih mest, kar bo zelo ugodno vplivalo na znižanje stopnje brezposelnosti tako v občini Lendava kakor tudi v Pomurju. Hkrati občinski svet podpira vsebino pisma o nameri, ki ga bosta podpisala investitor in Občina Lendava. Občinski svet sprejema predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi, v predloženi obliki,” pa sta se glasila sprejeta sklepa.

Pozitivne posledice

“Posledice dane investicije so pozitivne. Tako z vidika odpiranja novih delovnih mest, kakor tudi vplivanja na druga področja v lokalni skupnosti. Z odpiranjem novih delovnih mest se dviga blaginja in socialni položaj prebivalstva, nadaljnji razvoj pa bo omogočen tudi drugim dejavnostim (npr. kmetijstvo, logistika …). V bistvu pa bi z realizacijo tega projekta nadomestili izgubljena delovna mesta v Nafti Lendava ter močno znižali stopnjo brezposelnosti. Hkrati pa gre za okolju prijazno dejavnost,” ugotavljajo na lendavski občini.

V Gradcu že 20 hektarjev rastlinjakov

Herneth Gartenbau KG je avstrijsko vrtnarsko podjetje, s sedežem v Gradcu. Podjetje ima rastlinjake, ki se razprostirajo na 20 hektarih, v katerih gojijo cvetoče in balkonske rastline ter zelenjavne sadike. V tamkajšnjem podjetju je trenutno zaposlenih okrog 180 delavcev.

“V prihodnosti želimo z našim partnerskim podjetjem IKEA Europa postaviti popolnoma nov proizvodni obrat v Sloveniji. Načrtujemo izgradnjo rastlinjakov na približno 30 hektarih ter postavitev logističnega centra na 1,5 hektarih. Po dokončani izgradnji novega obrata želimo ustvariti okrog 600 novih delovnih mest. Naši proizvodi obsegajo cvetoče, egsotične in sezonske rastline. V ta projekt želimo vključiti tudi lokalne proizvajalce,” so zapisali v pismu in dodali, da so “v ta lokalni projekt v Lendavi, skupaj z našim partnerjem IKAE Europe, pripravljeni investirati okrog 75 milijonov evrov.”

Začetek gradnje z vsemi potrebnimi dovoljenji in privolitvami bi bil v septembru 2017, dokončanje 1. gradbene faze pa bi se zgodilo januarja 2019.

Predvidena lokacija za izvedbo investicije rastlinjakov

rastlinjakiJPG

 • Jovan

  1. april

 • Turist

  ni prvi april , ker je bilo včeraj objavljeno v Delu, rubrika gospodarstvo. Upam da ne prokockamo

 • lendavčanka

  Tudi Lek zaposluje, a procent nezaposlenih v Lendavi je še vedno največji v vsej Sloveniji……

  • Johni

   Se pravi niso krive firme ampak nekdo drug?!?

 • Plavec Jožef

  Posuditi do 1,000,000 EURA (zeljka.baletic@gmail.com)

  Trebate hitan zajam? Ovdje je vaša prilika da biste dobili kredit od naše tvrtke po kamatnoj stopi od 3%. Naš krediti su osigurani i zajamčena. Kontaktirajte nas danas, uz iznos potrebno. E-mail: zeljka.baletic@gmail.com https://uploads.disquscdn.com/images/5d7a9a4b5936960c4deb72dbd20468fd9d59d3884c16af155cd3785feba3396c.jpg

 • peter

  In zato je potrebno sklicati IZREDNO sejo???
  Saj Balažek niti rednih ne sklicuje redno, zdaj pa naenkrat, verjetno zaradi reklame, da bo v Lendavi 500, 600, 700 (?) novih delovnih mest tam okoli leta 2020, naenkrat skliče izredno sejo! A so se začele županske volitve?
  Daj bože, da bo iz tega nekaj! A glede na izkušnje z Balažekom (npr. investicije Save: termalno jezero med Lipo in Trimlini), s kakšnimi piarovskimi prijemi nam višji in visoki magister ekonomije že desetletja prodaja z jasnega neba padle in nikoli realizirane megamilijonske projekte, tudi ta sodi bolj med mokre želje ali prvoaprilske novice, kot pa med realne. Če se nekdo tako resno zanima za mega investicijo v našem kraju, kakor je tu podano, zakaj je potrebno sklicati izredno občinsko sejo, kot če bi šlo za naravno katastrofo? K resnim zadevam se pristopa preudarno in resno, ne pa po gasilsko in izredno!

  • selo

   Samo dopolnil bi te rad z naštevanjem veleinvesticij in veleinvestitorjev. Prvi mandat je začel z nekim Ircem s tepihi, nato je bil nek tip, imena se ne spomnim več,, je pa zagotovo dobil od Balažeka občinsko nagrado za poseben prispevek k razvoju lendavskega gospodarstva, potem so ga pa sodno preganjali in lovili zaradi kreativno, pardon, koruptivno uporabljenih državnih subvencij. Marsikaj bi se še našlo v naštevanju njegovih bahavih in pompoznih investicij iz katerih nikoli ni nobene realne koristi.

 • mato

  Malo raje preverite tega Hernetha, koliko podjetij je ze zapravil.. lokalne proizvajalce pa unicit, ker pride tuji vlagatelj. Bravo res