Lendava med tremi vodilnimi turističnimi destinacijami v regiji

Na minuli 151. redni seji Vlade Republike Slovenije je bila sprejeta Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Naš kraj je bil opredeljen kot del Termalne Panonske Slovenije in je med tremi vodilnimi destinacijami.
Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma. Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje razvojnih ciljev turizma do leta 2021, pod katere spadajo dvig prilivov iz naslova potovanj, povečano število turističnih obiskov in nočitev, 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih ter povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

V omenjeni strategiji so avtorji našo državo razdelili na štiri makro destinacije: Mediteranska Slovenija, Alpska Slovenija, Osrednja Slovenija in Ljubljana ter Termalna panonska Slovenija, kamor poleg Pomurja, spada še Štajerska in Dolenjska. Prve tri vodilne destinacije v turistični regiji Pomurje so Moravske Toplice, Radenci in Lendava, kot druge destinacije pa sta navedena še Murska Sobota in Jeruzalem. Nosilni produkti v makro destinaciji Termalna panonska Slovenija so zdravje in dobro počutje, gastronomija in turizem na podeželju; sekundarni produkti pa outdoor, kultura, doživetja narave, posebni interesi ter športni turizem.