Občina Lendava: Enkratna finančna pomoč ob rojstvu otroka se bo iz 160, zvišala na 400 evrov

Ob sprejetju proračuna za letošnje leto se bo dvignila tudi finančna pomoč ob rojstvu otroka iz zdajšnjih 160, na 400 evrov. Občina Lendava s tem želi mladim družinam veliko bolj kot prej priti naproti in jim omiliti prve stroške.
Občinski svet Občine Lendava je na svoji 5. korespondenčni seji v sredini leta 2016 sprejel pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava. Takšnega pravilnika Občina Lendava do takrat ni imela sprejetega in je bila ena izmed zadnjih, če ne zadnja Občina pri nas, ki mladim družinam ob naraščaju ni podeljevala finančnih sredstev. Sejo je razpisal takratni župan občine Lendava, mag. Anton Balažek. Občinski svetniki so pravilnik takrat sprejeli, do današnjih dni pa je ta ostajal nespremenjen.

Občina Lendava je vse do sedaj mladi družini za vsakega otroka izplačala 160 evrov finančne pomoči, po sprejetju proračuna za leto 2019, kar bi se utegnilo zgoditi kmalu, pa se bo ta finančna podpora zvišala za 2,5-krat. V praksi to pomeni, da bodo vsi novopečeni starši po sprejetju proračuna za leto 2019 prejeli 400 evrov finančne pomoči za vsakega novorojenčka. Takšen predlog je sicer naletel na odobravanje občinskih svetnikov na minuli 3. redni seji občinskega sveta.

Občina Lendava je v letu 2017 za takšno finančno pomoč porabila 15.000 evrov, kolikor je tudi načrtovala. V letu 2018 je bilo od načrtovanih prav tako 15.000 evrov porabljenih 12.960 evrov, za letošnje leto pa je lendavska Občina sredstva iz 15.000 zvišala na 32.000 evrov.

Zaradi zagotavljanja čim bolj transparentnega in enostavnega postopka sta se Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava že leta 2016 dogovorila o sodelovanju in sicer na način, da bo Center za socialno delo Lendava preko svojih postopkov, ki jih vodi na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka, ob privolitvi oseb Občini kvartalno posredoval seznam upravičencev.

Občina bo poslala čestitko, za tem sledi izplačilo

Nato bo občina upravičencu posredovala čestitko in obvestilo glede izplačila enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ter ga zaprosila, da v roku 5 dni posreduje številko bančnega računa kamor bo občina nakazala enkratno denarno pomoč.

Občina bo po prejemu številke bančnega računa izdala ugotovitveno odločbo, s katero bo priznala pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ter jo posredovala upravičencu. Denarno pomoč bo občina upravičencu izplača na njegov bančni račun po pravnomočnosti odločbe.

Zoper izdano odločbo bo na podlagi določil Zakona o splošnem upravnem postopku dovoljena pritožba, vendar bo upravičenec lahko podpisal tudi izjavo, da se odpoveduje pravici do pritožbe in bo s tem omogočil takojšnjo pravnomočnost odločbe, s tem pa tudi izplačilo enkratne denarne pomoči v čim krajšem roku.

V primeru, da pa upravičenec tudi v roku 15 dni po pozivu Občine za posredovanje številke bančnega računa le tega Občini ne posreduje, se šteje, da upravičenec enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ne želi prejeti in Občina odločbe ne bo izdala.