Lek v Lendavi v vrhu med zaposlovalci in z novimi naložbami v varovanje okolja

Kakovostno vodenje lokacij ter znanje zaposlenih sta skupaj z dobrimi rezultati na področju zdravja, varnosti in okolja temelj za Novartisova vlaganja v razvoj ter širitev proizvodnih zmogljivosti v Lendavi. “Proizvajamo aktivno učinkovino za najbolje prodajani izdelek Sandoza. Potreba po našem izdelku na svetovnih trgih še zmeraj raste in prav tu vidimo priložnost za nadaljnjo rast in razvoj,” poudarja Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava, ob izidu novega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek, ki prinaša informacije o okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih Lekovega poslovanja.
V enoti Trdni izdelki (prej Pakirni center Lendava) so lani zaključili največjo naložbo v širitev pakirnega centra s postavitvijo šestih novih polnilnih linj za pretisne omote. Velik pomen za nadaljnji strateški razvoj proizvodne lokacije v Lendavi ima odločitev Novartisa, da v Lendavo preusmeri pakiranja nekaterih inovativnih zdravil Novartisove Farmacevtike. “To je utrdilo konkurenčnost in sposobnosti naše lendavske enote kot enega najbolj prodornih pakirniških obratov v Novartisu,” pojasnjuje Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava.

Oba direktorja Lekovih enot poudarjata zadovoljstvo s tem, da so naložbe ustvarile nove zaposlitvene možnosti, saj 90 odstotkov zaposlenih prihaja iz Pomurja. Lek je tako v Lendavi lani zaposlil 68 novih sodelavcev, ob koncu leta jih je bilo na lokaciji Lendava zaposlenih že 423. V zadnjih petih letih so število zaposlenih povišali za 178, kar predstavlja 73-odstotno povišanje.

Kot navaja pravkar objavljeno trajnostno poročilo, so v Leku v letu 2016 za okoljske naložbe namenili 5,2 milijona evrov, kar je največ v zadnjih šestih letih. V Antiinfektivih so zaključili naložbo v novo izolacijo vmesnega izdelka pri proizvodnji kalijevega klavulanata in vzpostavili povsem zaprto rokovanje s proizvodom v skladu z zahtevami SCC-REACH (Strictly Controlled Conditions). S tem so znatno prispevali k varovanju okolja in kakovosti izdelka. Namestili so tudi novo napravo za regeneracijsko termično oksidacijo (RTO) za učinkovitejše in energetsko bolj racionalno čiščenje odpadnega zraka.

Med izboljšavami na področju varovanja okolja je vzpostavitev dodatne regeneracije ene izmed surovin in novega zaprtega hladilnega kroga za rabo vodnjaške vode, s katerim bodo še izboljšali padajoči trend rabe vode. V letu 2016 so znižali njeno rabo za skoraj 1 odstotek. Delež ponovno uporabljenih organskih topil v Lendavi dosega visokih 96 odstotkov, z uvedbo regeneracije dodatnih topil v 2016 pa se bo v naslednjih letih še povišal. Emisije hlapnih organskih spojin v zrak so znižali za 4 odstotke. Zaradi večjega obsega proizvodnje in zahtevnosti portfelja izdelkov se je raba energije povišala za 8 odstotkov, skupna količina proizvedenih odpadkov pa za 13 odstotkov.

V Lendavi so izpolnili vse ključne Novartisove cilje na področju kakovosti, zdravja, varnosti in okolja ter prestali vse inšpekcijske preglede in presoje sistema kakovosti, ki so jih izvajale tudi nekatere tuje zdravstvene institucije, med njimi brazilska agencija Anvisa.

Pomemben del Lekove družbene odgovornosti je prostovoljstvo zaposlenih v okviru Novartisove globalne pobude Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki se ga udeležujejo tudi zaposleni v Lendavi. V 12 letih prostovoljstva je pri tem sodelovalo že več kot 3.900 zaposlenih v Sloveniji, ki so pomagali več kot 60 različnim neprofitnim organizacijam in več kot 12.000 ljudem. Med njimi je več organizacij, ki se posvečajo skrbi za mlade in starejše v Pomurju.

Z 68 novimi sodelavci na lokaciji Lendava in s skupno 358 novimi zaposlenimi je farmacevtska družba Lek med največjimi zaposlovalci v Pomurju in prav tako v državi. Lek ima v Lendavi že 423 zaposlenih, v Sloveniji pa 3.599. V Antiinfektivih Lendava so za vse naložbe v preteklem letu namenili 6,7 milijona evrov, večji del v izgradnjo povsem zaprtega tehnološkega postopka za rokovanje z vmesnim izdelkom pri proizvodnji kalijevega klavulanata. V Trdnih izdelkih Lendava so zaključili največjo investicijo v širitev pakirnega centra, skupna vrednost naložb je bila 11,3 milijona evrov.